Упис нове генерације студената на УНИБЛ, пријемни испити 27. јуна

Универзитет у Бањој Луци објавиће 8. јуна 2021. године конкурс за упис нове генерације студенaта, а полагање пријемних испита планирано је 27. јуна.

Текст конкурса за упис студенaта у прву годину студија на свим циклусима студија у академској 2022/23. години биће објављен у дневним новинама и на интернетској страници Универзитета у Бањој Луци www.unibl.org.

Како је наведено у Академском календару Универзитета у Бањој Луци, пријем докумената за упис у прву годину првог циклуса студија трајаће од 20. до 26. јуна, а упис кандидата који положе пријемни испит и стекну право уписа планиран је од 4. до 7. јула ове године.

Други уписни рок биће организован на факултетима и студијским програмима који у првом року не упишу планирани број студената.

Према Академском календару, планирано је да други уписни рок почне објавом конкурса за упис студената, и то 17. августа 2022. године.

Пријем докумената планиран је од 29. августа до 2. септембра, док су пријемни испити заказани 5. септембра 2022. године.

Кандидати који успјешно положе пријемни испит у другом року и стекну право уписа могу се уписати на студије у периоду од 12. до 16. септембра.

Универзитет у Бањој Луци водећа је високошколска установа у Републици Српској на којој данас студира око 15.000 студената из свих крајева Републике Српске и Босне и Херцеговине те иностранства.
Настава се изводи на 16 факултета и на једној академији, на око 150 студијских програма на сва три циклуса студија.