Упис нове генерације студената на УНИБЛ (први уписни рок)

✅ Објављивање конкурса: 08. 06. 2022.

✅ Пријем докумената за упис: 20. – 26. 06. 2022.

✅ Пријемни испити: 27. 06. 2022.

✅ Упис примљених кандидата: 04. – 07. 07. 2022.