Усвојен нацрт буџета за 2021. годину у износу од 9.220.000 КМ

Одборници Скупштине општине /СО/ Котор Варош су на данашњем засједању усвојили буџет за наредну годину у нацрту у износу од 9.220.000 КМ, што је за 80.000 КМ мање од почетног буџета.

Разлог за овакву одлуку су негативни општи економски трендови у Републици Српској и БиХ изазвани пандемијом вируса корона, који су утицали на приходе и примитке јединица локалне самоуправе у овој години, а иста ситуација се очекуја и у наредном периоду.

Програми рада ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ и Агенције за локални економски развој општине Котор Варош за 2020. годину су усвојени једногласно, као и финасијски планови за 2019. годину.

„Которварошки Дом здравља је пословао позитивно што показује и позитиван ревизорски извјештај, иако смо радили у отежаним условима изазваним вирусом корона. Напомињем да смо у прошлој години имали 432.000 КМ инвестиција, чиме смо додатно подигли квалитет здравствених услуга“, истакао је директор Дома здравња Владимир Бибић.

Акциони план одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама за период до 2030. године је добио подршку општинског парламента, а период важења Ревидоване стратегије развоја општине је продужен до 2021. године.

Донијета је одлука о продаји десет парцела у посједу катастарске општине Котор Варош непосредном погодбом и путем лицитације.

Миодраг Петровић именован за директора Туристиче организације Котор Варош на период од четири године.

Извјештаји о пословању Агенције за локални економски развој, Туристичке организације и Комуналног предузећа „Бобас“ за 2019. годину су усвојени једногласно.

Усвојене су информације о оствареним инвестицијама у привредном и јавном сектору општине, снабдијевању питком водом и одвозу смећа, реализацији Програма рада СО Котор Варош, газдовању шумама и начину кориштења јавне расвјете на општинском територијалном подручју за прошлу годину.

За стипендирање 75 ђака и студената у 2020. години издвојено је 70.000 КМ, а забиљежен је и благи раст уписа ученика на подручју општине за школску 2020/21. годину.