Закључен Уговор о купопродаји некретнине са „Спортеком“

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан потписао је данас Уговор о купопродаји некретнине са фабриком обуће „Спортек“, која у свом програму развоја у 2017. години планира инвестирати 3 милиона евра у градњу нових производних простора и развој нових свјетских технологија за производњу обуће.

На 15 дунума земљишта (к.ч. број 705 К.О Котор Варош) планирана је градња производних погона у којима ће бити запослено од 400 до 800 нових радника.

Предметном одлуком утврђено је да је од посебног интереса за локални економски развој реализација инвестиционог пројекта достављеног од стране „Спортека“, који тренутно запошљава око 2.000 радника.

Претходно су одборници Скупштине општине Котор Варош усвојили одлуку о начину и условима продаје непокретности непосредном погодбом земљишта у општинском власништву.

Извор: opstinakotorvaros.com