Završena IV Posebna sjednica SO Kotor Varoš

Danas je u sali SO Kotor Varoš održana četvrta Posebna sjednica SO Kotor Varoš, na kojoj je bilo prisutno 20 odbornika.

Odbornici su usvojili dopunjen Dnevni red sa četiri tačke koje se tiču razriješenja vršilaca dužnosti: Odjeljenja za prostorno uređenje, Odjeljenja za finansije, Odjeljenja za privredu i Odjeljenja za društvene djelatnosti. Većinom glasova odbornika nisu usvojena Rješenja o razriješenju vršilaca dužnosti načelnika Odjeljenja za četiri gore pomenuta odjeljenja.

Odbornici su usvojili Program o korištenju sredstava posebnih vodnih naknada za ovu godinu. Ovim programom utvrđen je način korištenja sredstava dobijenih od naplate vodnih naknada prema Zakonu o vodama. Planirana sredstva od posebnih vodnih naknada za 2017. godinu iznose 43.550,00 KM.

Na današnjem skupštinskom zasijedanju usvojen je i Program utroška namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2017. godini, po kojem je Opština Kotor Varoš u budžetu za 2017. godinu planirala na prihodovnoj strani budžeta 820.000,00 KM.

Odbornici su usvojili Plan implementacije Strategije razvoja Opštine Kotor Varoš za period 2017-2019. godine. Trogodišnjim planom implementacije predviđena je realizacija strateških prioriteta ekonomskog i društvenog razvoja kao i zaštite životne sredine u okviru trinaest sektorskih ciljeva, u okviru kojih je predviđena realizacija 91 projekta. Bitno je istaći da su u ovaj plan uključeni projekti i mjere koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa.

Godišnji Plan implementacije Strategije razvoja Opštine Kotor Varoš za ovu godinu takođe je usvojen. Planom implementacije za 2017.godinu planirano je 66 projekata ukupne vrijednosti 6.564.807 KM, od čega je iz budžeta 859.160 KM, a iz vanjskih izvora 5.496.647 KM.

Usvojena je Odluka o prijedlogu Plana kapitalnih investicija Opštine Kotor Varoš za period 2017-2021. godine. Ovaj petogodišnji plan obuhvata 202 projekata, a procijenjena vrijednost iznosi 18.673.000 KM, od čega je planirano finansiranje iz: budžetskih sredstava u iznosu 2.394.318 KM, iz kredita 856.668 KM, sredstava građana 410.000 KM, donatorska sredstva međunarodnih organizacija i grantovi viših nivoa vlasti 12.164.957 KM i sredstava javnih preduzeća 1.032.000 KM i ostali izvori 550.000 KM.

Odbornici su usvojili Rješenja o dodijeli priznanja povodom Dana opštine Kotor Varoš za postignute kolektivne i pojedinačne uspjehe u radu, koji predstavljaju poseban doprinos za razvoj Opštine Kotor Varoš.  SO Kotor Varoš povodom 24. aprila – Dana opštine, dodijelila je zlatne povelje predsjedavajućem Predsjedništva BiH  Mladenu Ivanoviću kao i višem asistentu na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banjaluci Slavku Vasiljeviću. Pismene zahvalnice dodjeljene  su direktorici Centra za porodicu „Kuća radosti“ Dragici Tepić, seniorskom šampionu BiH u džudou Borislavu Bogdaniću, Slavenu Kneževiću kojeg je predsjednik RS odlikovao Medaljom zasluga za narod, sekretaru Crvenog krsta Kotor Varoš Borislavu Brboroviću i  kulturnom radniku i muzičkom rukovodiocu Ansambla „Žubor“ Obrenku Tepiću. Na prijedlog Kluba odbornika PDP-a usvojen je Zaključak po kome se predlaže Načelniku Opštine Kotor Varoš da se posebna zahvalnica povodom obilježavanja Dana opštine Kotor Varoš dodijeli i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS.

Na ovom skupštinskom zasijedanju Snežana Jurić imenovana je za sekretara Skupštine Opštine Kotor Varoš. Usvojen je i Izvještaj  o realizaciji Plana implementacije Strategije razvoja opštine Kotor Varoš za 2016. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih investicija Opštine Kotor Varoš za 2016. godinu.