Завршено асфалтирање платоа у Врбањцима

У мјесној заједници Врбањци успјешно су завршени радови на санацији коловоза и одводњи површинских вода са платоа у Врбањцима центар.

Средства за реализацију наведеног пројекта у износу од 27.000 КМ осигурана су из општинског буџета, а радове су изводили радници предузећа „Петровић“д.о.о. Котор Варош.

Ријеч је о значајном инфраструктурном пројекту који има за циљ унапређење услова живота мјештана мјесне заједнице Врбањци.

„Пројектима које реализујемо у нашим мјесним заједницама желимо унаприједити квалитет живота грађана. Путна инфраструктура и прилази морају бити такви да омогућавају становницима несметану и олакшану свакодневну путну комуникацију“, рекао је начелник општине Котор Варош Зденко Сакан.