Зденко Сакан: Сви ресурси на располагању привредницима

Општина Котор Варош је успјешно прошла процес сертификације за повољно пословно окружење БФЦ и тиме постала шеста јединица локалне самоуправе у РС која је носилац овог важног и признатог увјерења.

„То је признање за квалитет, али и обавеза локалне заједнице у погледу квалитета пружања услуга, прије свега привредним субјектима, инвеститорима и осталим носиоцима локалног економског развоја“, каже Зденко Сакан, начелник општине у интервјуу за „Независне“.

НН: Колико је тешко било испунити захтјеве за добијање БФЦ сертификата и који дио у овом процесу је вама био најтежи?

САКАН: Ми смо већину ствари које претпоставља БФЦ СЕЕ већ имплементирали у претходном периоду, када нисмо уопште знали да постоји овај стандард. Неке активности смо у периоду имплементације препорука морали прилагодити потребама БФЦ СЕЕ. Све у свему, ако се узму у обзир све околности, сматрам да су моји сарадници који су радили на овим пословима у предвиђеном року, од неких годину дана, успјели да и пред веома ригорозном верификационом међународном комисијом одбране извјештај евалуационе комисије са процентом од 78,6 одсто.

НН: Да ли сте осјетили неке позитивне ефекте и бенефите од добијања БФЦ СЕЕ сертификата?

САКАН: Овај сертификат је много допринио промоцији општине као повољне пословне средине у ширем регионалном и прекограничном контексту. Он доказује отвореност за улагања наше локалне заједнице, у којој је добродошао сваки инвеститор. У веома кратком року излазимо у сусрет инвеститорима у погледу пружања услуга и инвестиционих потенцијала, доступности информација и проактивности у рјешавању захтјева привредника. На тај начин смо додатно уозбиљили рад локалне управе и администрације и прилагодили га потребама инвеститора. Сертификат представља својеврсну гаранцију инвеститорима да одређена локална самоуправа пружа висок ниво услуга компанијама у све три фазе значајне за развој бизниса: прединвестициона, инвестициона и постинвестициона. На тај начин ствара се добра репутација у регији за привреднике са подручја општине, у времену када све земље у ширем окружењу улажу значајне напоре ка економском развоју.

НН: Колико је администрација била спремна да се прилагоди његовим захтјевима?

САКАН: Прије свега желим захвалити свим радницима органа управе и привредницима који су учествовали у овом процесу, чиме смо створили нову димензију у пословном амбијенту у Котор Варошу. У процесу сертификације урадили смо заиста пуно реформи локалне управе у смислу смањења бирократије, смањења рокова за издавање дозвола итд. На путу до БФЦ сертификата било је неопходно испунити 12 критерија и више од 80 поткритерија који подразумијевају унапређење процедура, јачање транспарентности, смањивање бирократије и прибављање свих докумената и података неопходних привредницима и потенцијалним улагачима у планирању пословања и доношењу инвестиционих одлука. То је подразумијевало израду ревидиране стратегије развоја и плана имплементације, унапређење интерних, као и доношење одлука којима се побољшавају услови инвестирања. Израдили смо базе података о слободним пословним објектима и грађевинском земљишту, анкетирали привреднике и прикупили информације о потребама привреде, тржишту радне снаге, квалитету услуга јавног сектора. Све су то конкретне смјернице за унапређење пословања и рад локалне управе, а редизајнирали смо постојећу и урадили нову веб-страницу намијењену пословној заједници (инвест-которварос.цом).

НН: Како су привредници реаговали на ове процесе с обзиром на то да је један од услова добијања сертификата и њихово активно учешће у доношењу појединих одлука и стварању пословне климе?

САКАН: Побољшали смо рад Привредног савјета који је кроз овај процес интензивирао свој рад. У Привредни савјет укључени су истакнути привредници, који запошљавају преко 80 одсто радне снаге, а формиран је у циљу приближавања проблема и потребе привреде представницима локалне самоуправе, повећању транспарентности и уважавању гласа привредника. Савјет ће имати велику улогу и бити значајан за све привреднике који дјелују на подручју наше локалне заједнице, али и оне који ће тек почети са пословањем на подручју наше општине, па је његова улога вишеструка. Укључивањем привредника у Привредни савјет заједнички се прате сва питања која су од интереса за привреду и локални економски развој, предлажу локалној заједници активности и мјере унапређења локалног развоја. Дају се иницијативе везане за економски развој и мишљење о приоритетним пројектима локалног економског развоја и плану капиталних инвестиција. Са друге стране, општина консултује представнике пословне заједнице приликом доношења важних одлука и планирања приоритета развоја у складу са потребама привреде, што ће чинити и убудуће, стављајући све ресурсе на располагање привредницима.

НН: Које су предности ваше локалне заједнице у привлачењу инвестиција у односу на друге?

САКАН: Прије свега, овај сертификат говори да су запослени у општинској управи, односно руководство општине у домену економског развоја и сарадње са инвеститорима и пословном заједницом успоставили систем рада заснован на правилима која су успостављена овим сертификатом. Ово значи да смо у свом досадашњем раду, активности које се тичу економског развоја радили на правилан начин, прилагођен потребама инвеститора. Котор Варош је једна од ријетких општина у БиХ која има суфицит у извозу захваљујући бројним привредним субјектима. Постојећи инвеститори у производном сектору, посебно у обућарској индустрији, који реинвестирају и проширују производњу и запошљавају око 3.000 радника су најбољи промотери општине и повољног пословног амбијента.

НН: Које су највеће препреке с којима сте се суочавали у привлачењу нових инвеститора?

САКАН: Можемо се похвалити чињеницом да нисмо наилазили на неке веће препреке у привлачењу инвеститора, јер смо побољшали ефикасност одређених сегмената локалне управе и скратили интерне процедуре, унаприједили јавне услуге (комуналне, електро, превоз) и развили инфраструктуру, а уједно и јачали јавно-приватно партнерство.

НН: Ко су најважнији инвеститори у вашој локалној заједници?

САКАН: Фабрика обуће „Спортек“ запошљава преко 2.000 радника и они су носиоци развоја у овој области. Фабрика обуће „Дермал“ је у нове производне погоне уложила више од три милиона марака и константно запошљава нове раднике. У машинској индустрији „Сим Техник“ има за циљ да постане лидер у региону у малосеријској производњи, те да оствари стабилну конкурентност на европском и свјетском тржишту. „Механичке конструкције“ запошљавају преко 150 радника. Нови производни погон на површини од 5.000 метара квадратних је у поодмаклој фази, а комплетну производњу базирају на извозу за италијанско тржиште. У „Фагус групацији“ послује осам чланица које имају заједно око 350 запослених, при чему је око 80 одсто тих радника из општине Котор Варош. И бројни други привредници су својеврсни амбасадори добре привредне активности и на основу њиховог рада општину потенцијални инвеститори могу препознати као средину са квалитетним пословним амбијентом.

БФЦ СЕЕ програм сертификације

Програм сертификације повољног пословног окружења у југоисточној Европи је јединствен регионални програм за унапређење конкурентности локалних самоуправа, који се спроводи у БиХ, Србији, Хрватској, Македонији и Црној Гори. Привредна комора РС је технички секретаријат, задужена за реализацију БФЦ СЕЕ програма у Републици Српској. Овај програм намијењен је градовима и општинама који имају одговарајуће капацитете, стратешки су опредијељени да унаприједе привредни амбијент, подстакну развој локане економије и привуку инвестиције. Сертификација градова и општина подразумијева испуњавање, веома захтјевних, 10 критеријума и више од 60 поткритеријума за унапређење квалитета услуга и информација које јединице локалне самоуправе пружају привредницима и страним инвеститорима. Циљ Коморе је да кроз спровођење програма БФЦ СЕЕ сертификације подржи активно учешће привреде у раду локалне управе, дефинисању стратешких циљева локалног економског развоја и заједнички рад на њиховом остварењу.