Zlatna povelja opštine za budućeg doktora geodezije Slavka Vasiljevića

Slavko Vasiljević master inž. geodezije., rođen je 19.02.1989. godine u Zagrebu. Osnovne studije na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Studijski program Geodezija, upisao je 2008. godine i završio u roku 2012. godine, sa prosječnom ocjenom deset. Master akademske studije studijskog programa Geodezija i geoinformatika, u trajanju od 2 godine, završio prije roka 2015. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa prosječnom ocjenom 10,00.
Kao redovan i uspješan student AGGF i Studijskog programa Geodezija, bio angažovan na poslovima demonstratora u nastavi u periodu od 2009 do 2012. godine. Za vrijeme studija bio je aktivan član Saveza studenata Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, na mjestu predsjednika i potpredsjednika Skupštine Saveza. Bio je član nastavno-naučnog vijeća Fakulteta i vijeća Studijskog programa. Dobitnik je velikog broja naučno–stručnih priznanja.
Dobitnik je Zahvalnice za „nesebičan doprinos razvoju Saveza, organizovanje stručnih praksi i ekskurzija studenata Studijskog programa Geodezija“, Zlatne Plakete Univerziteta u Banjoj Luci, za postignuti uspjeh na osnovnom studiju (prosječna ocjena 10,00) i završetak studija u roku na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, kao i Plakete Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, za najboljeg studenta Fakulteta u 20 godina postojanja i rada.
Vasiljević već do sada ima objavljena 24 naučno-stručna rada, trenutno je učesnik jednog velikog međunarodnog naučnog projekta, dok je do sada učestvovao na preko 30 nacionalnih naučno-stručnih projekata. Od 2012. godine radi kao asistent na AGGF, a 2016. godine izabran je u zvanje višeg asistenta. Trenutno obavlja funkciju sekretara Studijskog programa Geodezija i sekretara Katedre za geodeziju.
Student je druge godine doktorskih studija studijskog programa Geodezija i geoinformatika na Građevinskom fakultetu Univerziteata u Beogradu. Oblast interesovanja mu je inženjerska geodezija i deformaciona analiza inženjerskih objekata.

„Ako vas to što radite interesuje i ako to volite, onda sigurno nije problem imati sve desetke. Iako ima mnogo odricanja, ključ mog uspjeha je kontinuitet u radu, jer ja sam još od ranog djetinjstva navikao da sve svoje obaveze završavam na vrijeme“, rekao je Slavko nedavno za jedne dnevne novine.
Od kada je krenuo u prvi razred osnovne škole Slavko je – „vukovac“. Znao je samo za petice. Redao ih je i kada je kao srednjoškolac svakodnevno putovao iz Vrbanjaca do Banjaluke autobusom. Već od prve godine studija Slavko zarađuje novac za svoje školovanje. Teško bi od očeve tadašnje konobarske plate mogli da se školuju on i njegov mlađi brat Ranko, koji je završio Šumarski fakultet. Sa svojim desetkama Slavko je zaradio i stipendiju od 400 maraka iz Fonda dr „Milan Jelić“, tako da ni u čemu nije oskudijevao.

Životni put porodice Vasiljević bio je izuzetno težak, zbog minulog rata osjetili su svu gorčinu izbjegličkog života. Kada je Slavku bilo 11 godina, umrla mu je majka Stana. Otac Stojan je radio kao konobar u restoranu „Rast“ u Kotor Varoši i sav svoj život posvetio je svojim sinovima Slavku i Ranku. Trenutno je zaposlen u tvornici obuće „Sportek“.

Iz Nacionalnog parka na Plitvicama, gdje su imali svoj stan, u prošlom ratu dva puta su morali u zbjeg. Kada je 1991. godine na Plitvicama pukla prva puška, Stojan je bio na poslu. Jedva se izvukao da spašava porodicu. Odveo ih je u svoju roditeljsku kuću u Vrbanjce, jer u to vrijeme u BiH još se nije osjećao miris baruta. Poslije mjesec dana, kada se situacija na Plitvicama potpuno smirila, Vasiljevići su se opet vratili svojoj kući. A onda 1995. godine, kada je pala Republika Srpska Krajina, Stojan i njegova porodica definitivno su morali da napuste Hrvatsku. Opet su se vratili tamo odakle su i potekli, u svoje rodne Vrbanjce. Tako je minulih decenija porodica Vasiljević kroz trnje stigla do ruža. Sudeći po Slavkovim rezultatima, sada im se smiješe bolji dani i ljepša i srećnija budućnost.

Izvod iz bogate biografije :

NAGRADE I PRIZNANjA

decembar 2016. Plaketa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, za najboljeg studenta Fakulteta u 20 godina postojanja i rada (1996-2016).
4.12.2014. Pohvala povodom Dana Građevinskog fakulteta, studentu II godine master akademskih studija Geodezije, modul Geodezija, za izuzetan uspjeh u toku studiranja.
22.4.2013. Zahvalnica opštine Kotor-Varoš u znak priznanja za doprinos razvoju i afirmaciji opštine Kotor-Varoš.
07.11.2012. Zlatna Plaketa Univerziteta u Banjoj Luci, za postignuti uspjeh na osnovnom studiju (prosječna ocjena 10,00) i završetak studija u roku na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu.
14.12.2012. Nagrada za najboljeg diplomiranog studenta Studijskog programa Geodezija i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta.
24.11.2012. Plaketa za osvojeno prvo mjesto na 5. naučno-stručnom skupu „Studenti u susret nauci“ sa međunarodnim učešćem.
27.01.2012. Pohvalnica i jednokratna novčana nagrada „Za odličan uspjeh na studijama i uzoran moralni lik“, Fonda Mihajlo Pupin pri Srpskoj narodnoj odbrani u Americi.
10.12.2010. Priznanje studentu sa najvišim prosjekom ocjena (10,00) Arhitektonsko-građevinskog fakulteta (14. godišnjica AGF).
Zahvalnica za „nesebičan doprinos razvoju Saveza, organizovanje stručnih praksi i ekskurzija studenata studijskog programa Geodezija“.
2007. i 2008. Proglašen za najboljeg učenika srednje Građevinske škole u Banjoj Luci i oba puta nagrađen kao najbolji učenik banjalučkih srednjih škola od strane Gradonačelnika Grada Banja Luka.

STIPENDIJE

akademska 2013/2014. Stipendija Fonda dr Milan Jelić – drugi ciklus studija, Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske.
akademska 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012. Stipendija Fonda dr Milan Jelić – prvi ciklus studija, Ministarstvo nauke i tehnologije Vlade Republike Srpske.
akademska 2008/2009. Stipendija Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.

RADOVI OBJAVLjENI U ČASOPISIMA

Slavko S. Vasiljević, Mladen Z. Amović, Radenko I. Višnjić (2015). Osnove procjene tržišne vrijednosti zemljišta. VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja, 1(2015) (4 (469-620)), 549-553.
Mladen Amović, Slavko Vasiljević (2015). Detekcija poplavnih područja na satelitskim snimcima metodom spektralne analize, SAVREMENO GRADITELjSTVO – naučno-stručni časopis za graditeljstvo Republike Srpske, 7 (12-2015), 062-069
Slavko S. Vasiljević, Mladen Z. Amović, Radenko I. Višnjić (2015). Katastarski planovi prema podjeli Bečkog Vojnogeografskog instituta. VJEŠTAK : časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja, 1(2014) (2 (153-288)), 219-223.
Dejan Vasić, Slavko Vasiljević, Dragoljub Sekulović (2014). ODREĐIVANjE GEOIDA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE PRIMJENOM GLOBALNOG GEOPOTENCIJALNOG MODELA EGM2008. GLASNIK/HERALD, 18 (2/14), 87-103.
Dragoljub Sekulović, Siniša Drobnjak, Slavko Vasiljević (2013). MODELOVANjE POPISA STANOVNIŠTVA ZLATIBORSKOG OKRUGA PRIMJENOM GIS-A. AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti, 1 (1-2013), 294-307.

RADOVI OBJAVLjENI NA SKUPOVIMA

M. Amović, S. Vasiljević, D. Sekulović (2015, Aug). Assessment of positional accuracy on historical review of topographic maps and plans of Banjaluka region (Bosnia and Herzegovina) of different editions. Proceedings of 27th International Cartographic Conference; ISBN 978-85-88783-11-9. 27th International Cartographic Conference – Maps Connecting the World.
Mladen Z. Amović, Slavko S. Vasiljević, Radenko I. Višnjić, Miodrag D. Regodić, Dragoljub J. Sekulović (2015, Sept). Podaci GIS u rudarskim istraživanjima, Zbornik radova XLII Simpozijuma o operacionim istraživanjma, XLII Simpozijum o operacionim istraživanjma SYM-OP-IS 2015, (pp. 115 – 118).
Mladen Amović, Slavko Vasiljević, Dragoljub Sekulović (2015, May). Assessment of Positional Accuracy of Topographic Maps and Plans of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) of Different editions. Technical Programme and Proceedings of FIG Working Week 2015, ISBN 978-87-92853-35-6, ISSN 2307-4086. FIG Working Week 2015 – From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World.
Miodrag Regodić, Slavko Vasiljević, Mladen Amović (2015, Mar). Improving the Quality of Digital Images by Using of MATLAB Program. Zbornik radova XXXI međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2015, ISSN 0354-8651, UDC 620.9. XXXI međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2015 (pp. 188-191).
Mladen Z. Amović, Slavko S. Vasiljević, Radenko I. Višnjić (2015, Mar). THE GIS FLOOD FORECASTING AREA OF THE CITY OF BIJELJINA. Proceedings of IV International Congress: Engineering, Ecology and materials in the processing industry, ISBN 978-99955-81-18-3, DOI: 10.7251/EEMEN1501839A, UDK: 556.166 (497.6 RS). (pp. 839-848).
Branko Milovanović, Zagorka Gospavić, Milutin Pejović, Slavko Vasiljević (2014, May). Projekat osnovne mreže. ZBORNIK RADOVA NACIONALNO-NAUČNOG SKUPA GEO2014; ISBN: 978-86-7518-168-2. GEO2014; PROJEKTOVANJE GEODETSKIH RADOVA, „OPEN SOURCE“ ALATI U GEOINFORMATICI I GEODEZIJI, GEODEZIJA U DRUGIM OBLASTIMA, PERMANENTNO OBRAZOVANJE (pp. 3-11).
Branko Milovanović, Slavko Vasiljević, Dragan Mićanović (2013, Nov). GEODETSKI RADOVI PRI PROJEKTOVANJU I REALIZACIJI OSNOVNE 1D MREŽE ZA POTREBE IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA. Zbornik radova IV Međunarodni simpozijum NOVI HORIZONTI 2013 saobraćaja i komunikacija; ISBN 978-99955-36-45-9; COBISS.BH-ID 4014104. IV Međunarodni simpozijum NOVI HORIZONTI 2013 saobraćaja i komunikacija (pp. 59-63).
Amović, Z. M., Vasiljević, S. S. (2012, Nov). PROCIJENA ZONE MOGUĆIH POPLAVA TERITORIJE GRADA BIJELjINA KORIŠĆENjEM SOFTVERSKOG PAKETA ARCGIS. 5. naučno-stručni skup „Studenti u susret nauci“ sa međunarodnim učešćem, ISBN 978-99955-710-2-3, COBISS.BH-ID 3367704. 5. naučno-stručni skup „Studenti u susret nauci“ sa međunarodnim učešćem (pp. 37-38).
Dragan Mićanović, Slavko Vasiljević, Radenko I. Višnjić (2012, Oct). Neprekidno praktično obrazovanje geodetskih stručnjaka. Zbornik radova, Naučni skup GEO2012, „Ključne kompetencija obrazovnih profila geodezija, geoinformatika i upravljanje nepokretnostima – nivo visokog obrazovanja”; ISBN 978-86-7518-154-5; COBISS.SR-ID 193871884. Naučni skup GEO2012, „Ključne kompetencija obrazovnih profila geodezija, geoinformatika i upravljanje nepokretnostima – nivo visokog obrazovanja”, Beograd, 2012 (pp. 219-226).

PROJEKTI

2015. Projekat geodetskog ispitivanja nadvožnjaka: 300 – Nadvožnjak Mitrovići, 340 – Nadvožnjak Bašići, 370 – Nadvožnjak Stankovići, 380 – Nadvožnjak Ninkovići, 410 – Nadvožnjak Brezičani, 440 – Nadvožnjak Donjani, 470 – Nadvožnjak Mala Sočanica, 550 – Nadvožnjak Bare Vasiljuša, 560 – Nadvožnjak Starčevići, 580 – Nadvožnjak Gojkovići, 590 – Nadvožnjak Petlja Johovac, Most preko rijeke Bosne, na probno opterećenje, Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka.
2015. Projekat „Metaljka“, Institut za genetične resurse Univerziteta u Banjoj Luci.
2015. Projekat „Ekološka istraživanja biodiverziteta zaštićenog područja za održivo korišćenje prirodnih resursa“, Institut za genetične resurse Univerziteta u Banjoj Luci.
2015. Projekat „Prizren“ – Muzej Republike Srpske.
2014-2015 „Projekat izvedenog stanja četvrtog paviljona objekta za smještaj studenata – elaborat geodetskog osmatranja vertikalnih pomjeranja objekta u toku izgradnje. AGGF, UNIBL.
2014. Projekat vodovodnog podsistema „Čečava“ – sekundarna mreža, Teslić, Republika Srpska.
2013. Projekat vodovodnog podsistema „Čečava“ – primarna mreža, Teslić, Republika Srpska.
2012. Rukovodilac stručnog tima za geodetsko praćenje radova na rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i nadogradnji zgrade AGGF-a UNIBL.
2012. Član stručnog tima za fotodokumentaciju i snimanje radova na rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i nadogradnji zgrade AGGF-a UNIBL.