Колико смо заиста зависни од интернета?

Интернет је у великој мјери направио праву револуцију у животу људи, омогућивши им да лакше и брже долазе до других људи, информације и робе.

Са све већим упливом у људске животе, интернет је почео да се понаша као и сваки „слуга“ коју у неком тренутку почиње да „господари“ својим некадашњим господарем.

Пораст количине и врсте интернет садржаја, као и броја друштвених мрежа путем којих до тих садржаји најчешће и долази, довели су до појаве звисности од интернета и друштвених мрежа.

Та зависност све чешће постаје тема озбиљних расправа и званично је сврстана међу психичке поремећаје.

Б 92