Конкурс за посао: Кредитни службеник

Кредитни службеник

Послодавац:Микрокредитна фондација Партнер

Категорија:Економија – финансије – осигурање, Малопродаја – Велепродаја – Комерцијала

Мјесто рада:Котор Варош

Рок пријаве:08.11.2017.
О послу

Опис радног мјеста: Партнер микрокредитна фондација пружа услуге микрокредитирања у Босни и Херцеговини.
Микрокредитне операције су започеле у априлу 1997. године уз подршку Мерцy Цорпс/Сцоттисх Еуропеан Аид.
Партнер МКФ има преко 290 радника који раде у 60 уреда на цијелој територији Босне и Херцеговине.
Наша мисија је пружање финансијских услуга економски активној популацији која има отежан или која нема приступ комерцијалним изворима финансирања. Партнер је непрофитна организација која сав вишак прихода над расходима усмјерава у пласирање нових микрокредита у Босни и Херцеговини. Пласирањем микрокредита, Партнер микрокредитна фондација, испуњава и своје социјалне циљеве директно утичући на запосленост и стварање нових радних мјеста.Партнер такођер посједује цертификат о заштити клијената издат од стране Смарт Цампаигн. Вриједности за које се Партнер залаже у раду са корисницима микрокредита и радницима су: тимски рад, искреност, једнакост, одговорност и учење.

Желите каријеру у тиму једне од водећих микрокредитних фондација у БиХ? Желите стицати нова искуства, динамичан и креативан посао? Рад у складу са најновијим свјетским праксама, а све у циљу личног напретка и напретка средине у којој радите? Задовољство нам је позвати вас да се јавите на сљедећи

Оглас за пријем у радни однос:

Кредитни службеник 1 извршилац
Мјесто рада: Котор Варош
Подручје рада: Општина Котор Варош

ГЛАВНЕ ОДГОВОРНОСТИ:
Промоција, издавање и квалитет кредитног портфолиа усмјереног за индивидуално комерцијално микрокредитирање особа које желе да покрену или прошире бизнис, чији су бизниси одрживи, или који желе да побољшају услове и квалитет живота. Пружање услуга Партнер-а на терену, непосредним контактом са потенцијалним корисницима микрокредита, као и путем пословних партнера са којима закључује уговор о пословној сарадњи (задруге, удружења, произвођачи, привредни субјекти).

Врста посла: рад на одређено вријеме
Регија: Република Српска регија
О запосленику

Знања и квалификације: УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ:
• БиХ држављанство,
• ВСС (ЕЦТС 180 бодова) из области економије, маркетинга или друштвених наука,
• Возачка дозвола Б категорије и добро возачко искуство,
• Познавање МС оффице пакета,
• Да кандидат живи на подручју рада за које се пријављује,
• Да кандидат познаје већи број домаћинстава и економске прилике на наведеном подручју рада,
• Организацијске, презентацијске, комуникацијске и преговарачке способности, изражена креативност, флексибилност, висока мотивисаност, способност
рада у тиму, спремност на теренски рад, спремност на континуирану едукацију.

Кандидати, осим услова за пријаву, треба да испуњавају сљедеће услове:
• Да су поуздани и мотивисани за ради,
• Да су флексибилни у смислу радног времена и мјеста рада,
• Да су спремни да раде у тимовима,
• Да су спремни на напоран рад и путовања,
• Да су комуникативни, самостални, те спремни на континуиран активни допринос.

НУДИМО:
• Радни однос на одређено вријеме од 12 мјесеци уз могућност продужења,
• Пробни рад у трајању од 3 мјесеца са могућношћу продужења до максимално 6 мјесеци,
• Стимулације за постигнуте резултате,
• Ефикасну техничку и материјалну подршку.

Уколико сте заинтересовани да се придружите нашем тиму, доставите своју биографију из које се види да испуњавате услове за пријаву, најкасније до 8.11.2017. године до 16 сати, на адресу: Партнер микрокредитна фондација, 15. маја бб, 75000 Тузла, обавезно са назнаком „за оглас: кредитни службеник за рад на подручју Котор Вароши” или путем електронске поште на адресу: пријавезапосао@партнер.ба. Биографије које не садрже све потребне информације неће бити разматране. Пожељно је да кандидати уз пријаве доставе и препоруке послодаваца, уколико имају претходног радног искуства. Задржавамо право да разговор и тестирање обавимо само са кандидатима који уђу у ужи избор. Достављањем пријаве кандидати дају сагласност Партнер микрокредитној фондацији Тузла да њихове личне податке, наведене у пријави, може обрађивати у сврху провођења поступка запошљавања и на основу тих података вршити провјере личних карактеристика и професионалних референци код бивших послодаваца, тражити податке из службених евиденција надлежних државних органа, те након окончања поступка запошљавања ове податке похранити у својим службеним евиденцијама на период од 6 мјесеци. Молимо вас да не достављате додатну документацију која није захтјевана огласом, јер ћемо због заштите личних података кандидата бити принуђени да је уништимо. За више информација можете се јавити путем телефона 035 300 250 или бесплатне инфо линије на број: 080 020 207.

Више о нама можете сазнати на нашој wеб страници: www.партнер.ба
Минимална стручна спрема: Факултет
Возачка дозвола: Б
Познавање рада на рачунару: добро
Потребно радно искуство: једна година
Контакт подаци

Назив предузећа: Микрокредитна фондација Партнер
Интернет адреса: www.партнер.ба