“Народна библиотека“ Котор Варош препоручује књигу за читање: Ана Бучевић „Што (ни) је љубав

О књизи:

Када покушавамо да дефинишемо љубав, вибрацијски се удаљавамо од љубави. Љубав се не описује, љубав се осјеча. И љубав се живи.

Ако је већ желимо дефинисати, нека та дефиниција буде описана емоцијом – љубав је осјећај као да си стигао кући . . .

Љубав не треба дефиницију, али све оно око ње и што се ње тиче итекако је треба. Овом књигом писац нам жели помоћи да дођемо до властитих дефиниција везаних за љубав. Живјети живот значи живјети оно што заиста јесмо. Љубав …