Котор Варош посједује потенцијал за развој туризма

Природни ресурси којим располаже општина Котор Варош као што су шуме и воде, а посебно извори бистре питке воде, пружају могућности за бржи и интензивни развој зимског и љетног туризма. На притокама Врбање могуће је развити, у свијету све популарнији флај-фишинг и на тај начин привући што више туриста, заљубљеника у нетакнуте природне љепоте.

На подручју општине постоје прави природни драгуљи, као што су Бобас и јединствен водопад Скакавац, а у непосредној близини су и Виленска врела.

Постоји велики потенцијал за развој сеоског и планинског туризма и идеални услови за развој екстремних спортова као што су параглајдинг и планинарење, пошто су обронци Влашића неодољив изазов који не смије остати неискориштен.

На подручју општине постоји спортска дворана, фудбалски стадион „Младост“, као и терени за мали фудбал, кошарку, одбојку, тенис. Постојећа спортска инфраструктура, чист ваздух и гостољубивост предуслов су да се велики број спортских екипа припрема за такмичења. Иделана локација за припреме спортских клубова су Хајдучке воде, гдје постоје сви предуслови за несметан рад спортских клубова. Један од основних задатака свакако је сачувати природу и на том плану се мора непрекидно радити, како на едуковању корисника тако и на уређењу терена погодних за све врсте туризма и спортских активности, са обавезом да се природни ресурси – туристички потенцијали приведу намјени.

Оснивањем Туристичке организације општине Котор Варош створили смо прептоставке да развијамо још снажније туризам користећи природне ресурсе и чисту средину.