Млади све мање физички активни

Иако се никада више није причало о спорту, физичкој активности, утицају на здравље, резултати бављења тинејџера спортом никада нису били поразнији.На часовима физичког васпитања су присутни колико морају, раде колико морају, а у спорту којим почну да се баве као предшколци или основци углавном остају до почетка средње школе, а ријетки до факултета. Ако се има у виду да је управо физичка активност предуслов здравог живота поставља се питање шта нас чека у будућности.

Бранимир Ђокић је професор физичког васпитања и кошаркашки тренер, каже да је разочаран тренутном ситуацоијом.

Преломни тренутак када дјеца донесу одлуку да прекину са тренинзима је прелазак ис основне у средњу школу, те под бројним изговорима завршавају са спортом.

Млади као најчешћи разлог наводе мањак избора спортова, те фокусирање на неколико стандардних.

Оно што се да закључити је да је неопходно предузети мјере на нивоу образовања како би се ниво активности код младих повећао. Поред школе потребно је и веће ангажовање локалне заједнице, организовање пројеката који би анимирали младе и дали им додатну мотивацију да буду физички активни, а самим тим и здравији.