Општина издвојила 12.057,30 КМ за седам пројектних приједлога

На сједници Комисије за оцјену приједлога пројеката по јавном позиву упућеном организацијама цивилног друштва и спортским организацијама за достављање приједлога пројеката у општини Котор Варош у 2017. години, број: 09/1-04-5/17 од дана 22.08.2017. године предложено је да се из буџета општине Котор Варош финансира седам пројектних приједлога, четири од стране организација цивилног друштва и три приједлога спортских организација.

1. ОК “Котор Варош“ Котор Варош, са пројектним приједлогом: „Набавка одбојкашке опреме“ у износу 1.510,00 КМ, остварени број бодова 79,8; ОДОБРЕН.

2. КМФ „Котор Варош“ Котор Варош са пројектним приједлогом: „Успостављање школе футсала КМФ Котор Варош“ у износу 2.000,00 КМ, остварени број бодова 91,6; ОДОБРЕН.

3. СТК „Котор Варош“ Котор Варош, са пројектним приједлогом: „Рекреативна лига општине у стоном тенису“, у износу од 1572,30 КМ, остварени број бодова 86; ОДОБРЕН.

4. СРД „Голубић“ Шипраге, са пројектним приједлогом: „Зимовник за пастрмку“ у износу од 1.000,00 КМ, остварени број бодова 90,6; ОДОБРЕН.

5. УГ „Змајевац“ Савићи, са пројектним приједлогом: „Радови на уређењу излетишта Узломац“, у износу од 1975,00 КМ, остварени број бодова 83,2. ОДОБРЕН.

6. Удружење жена „Венера“ Котор Варош, са пројектним приједлогом: „Израда акционог плана за равноправност полова општине Котор Варош за период 2018-2020“, у износу од 2.000,00 КМ , остварени број бодова 88,6; ОДОБРЕН.

7. Центар за породицу „Кућа радости“ Котор Варош, са пројектним приједлогом: „Подршка дјеци са потешкоћама у развоју“, у износу од 2.000,00 КМ , остварени број бодова 96,2; ОДОБРЕН.

За седам наведених пројектних приједлога из буџета општине Котор Варош биће укупно издвојено 12.057,30 КМ, 5082,30 КМ за спортске организације и 6975,00КМ за организације цивилног друштва. Из буџета општине Котор Варош је за ову намјену предвиђено 20.000,00 КМ, тако да ће у року од 15 дана бити расписан нови Јавни позив како би се и преостали дио средстава у износу од 7.942,70 КМ распоредио спортским клубовима и организацијама цивилног друштва.