Почела сједница СО Котор Варош

Јутрос око 10 часова почела је пета редовна сједница Скупштине општине Котор Варош.

Послије  усвојеног  дневног реда одборници су усвојили  Годишњи програм рада предшколске установе Дјечијег вртића „Лариса Шугић“ за радну 2017./2018. годину, као и Програм зимског одржавања путева на подручју општине Котор Варош. Овим програмом планирано је зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева, као и улица у насељима на подручју општине Котор Варош.

Усвојена је и Одлука о критеријумима, висини и начину обрачуна накнада у поступку издавања локацијских услова. Трошкове издавања локацијских услова сноси инвеститор, а  исти се уплаћају на рачун буџета општине Котор Варош. Одборници су усвојили и Одлуку о измјени дијела Регулационог плана „Спортек“ Котор Варош. Разлог за измјену је препарцелација планираних парцела, да би се омогућило овом предузећу проширење постојећих капацитета и изградња нових производно-пословних објеката.

На данашњој сједници усвојена су Рјешења о приједлогу члана школског одбора испред јединице Локалне самоуправе у основним школама „Свети Сава“ Котор Варош, „Петар Кочић“ Шипраге и „Петар Петровић Његош“ Масловаре.

Сједница је и даље у току.