1,8 милиона КМ за пољопривредно-прехрамбени сектор

У оквиру пројекта EU4Business отворен Позив за додјелу бесповратних средстава за мјере ублажавања негативних утицаја COVID-19 на пољопривредно-прехрамбени сектор. Рок за достављање пријава је 3. јуни 2020. године до 15:00 часова.

Циљеви позива:

  1. допринијети ублажавању негативног утицаја епидемије COVID-19 на пољопривредно-прехрамбени сектор;
  2. оптимизација оперативних трошкова, одржавање продуктивности, ликвидности и конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора;
  3. подршка стабилизацији постојећих ланаца вриједности од примарне производње до прераде и пласмана производа на тржиште и
  4. промоција одрживог развоја, боље управљање природним ресурсима и заштита природне средине и људи (првенствено радника и пољопривредника).

Подносиоци пријава могу бити микро, мала и средња предузећа (ММСП), предузетници и задруге са успостављеном мрежом коопераната (индивидуалних пољопривредних произвођача).

Кооперанти:

  • регистрована пољопривредна газдинства која се баве примарном производњом или прерадом пољопривредно-прехранбених производа на газдинству;
  • пчелари уписани у регистар пчелара који се баве производњом меда или прерадом производа од меда.

Буџет предметног позива износи 1 800 000 КМ. Бесповратна средства по пријави могу да износе од 50 000 КМ до 150 000 КМ (без ПДВ-а).

Детаљне информације о Позиву доступне су ОВДЈЕ.

EU4Business је пројекат Европске уније којим се настоји ојачати капацитет економског раста и запошљавања у БиХ унапређењем конкурентности и иновативности у одабраним секторима. Буџет пројекта је 16,1 милион евра, од чега 15 милиона евра финансира Европска унија, а 1,1 милион евра Савезна Република Њемачка.