Адвокати Тепић и Бубић у органима Адвокатске коморе Републике Српске

Дана 10.11.2023. године у Бањој Луци одржана је XXXI редовна сједница Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске. Засједању Скупштине присуствовала су 43 делегата.  У радно предсједништво изабрани су Синиша Лопандић, адвокат из Добоја, Миле Антонић, адвокат из Бање Луке и Далибор Мрша, адвокат из Бање Луке и предсједник Адвокатске коморе Републике Српске, као предсједавајући. За овјериваче записника изабрани су Небојша Милановић, адвокат из Бања Луке и Стеван Димитријевић, адвокат из Бање Луке, док је записничар била Вања Драшковић, адвминистративно-технички секретар Коморе у Источном Стредовном.

Током засједања Скупштине спроведени су избори за дисциплинске органе Адвокатске коморе Републике Српске и то осам дисциплинских тужилаца, предсједника и осам судија Првостепеног дисциплинског суда, предсједника и осам судија Апелационог дисциплинског суда и три члана Одбора за жалбе Адвокатске коморе Републике Српске.

Скупштина је једногласно усвојила извјештај Изборне комисије Адвокатске коморе Републике Српске, о току изборног процеса, утврђеним листама кандидата и резултатима избора те извјештај Верификационе комисије Адвокатске коморе Републике Српске,  о законитом и статутарном спровођењу избора и приједлог за потврђивање манадата изабраних кандидата.

За дисциплинске тужиоце Адвокатске коморе Републике Српске, изабрани су: Бибић Гордана, адвокат из Бијељине,   Марић Горан, адвокат из Бање Луке, Спречо Дамир, адвокат из Добоја, Ступар Јадранко, адвокат из Градишке, Дерганц Синиша, адвокат из Источне Илиџе, Булатовић Слободан, адвокат из Бање Луке и Тепић Тихомир, адвокат из Котор Вароши.

За предсједника Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске изабран је Широњић Горан, адвокат из Лакташа.

За судије Првостепеног дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске изабрани су: Стокић Јелена, адвокат из Добоја, Димитријевић Ђорђе,  адвокат из Бање Луке, Дука Бубић Бојана, адвокат из Бање Луке, Зекић Никола, адвокат из Бање Луке, Правуљац Ђорђе, адвокат из Новог Града, Видовић Дарко, адвокат из Бање Луке, Козомара Тривун, адвокат из Лакташа, Перић Слободан, адвокат из Бање Луке.

За предсједника Апелационог дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске је изабран Бијелић Ђорђе, адвокат из Прњавора.

Према утврђеним резултатима избора, осам судија Апелационог дисциплинског суда Адвокатске коморе Републике Српске, чине: Иветић Светозар, адвокат из Бање Луке, Стевановић Надежда, адвокат из Бијељине, Мрђа Кулунџија Љиљана, адвокат из Бање Луке, Бубић Жељко, адвокат из Бање Луке, Сувајац Радинко, адвокат из Бање Луке, Вукић Милан, адвокат из Бање Луке, Стајић Љиљана, адвокат из Бање Луке и Вукојевић Милана, адвокат из Бање Луке.

За чланове Одбора за жалбе Адвокатске коморе Републике Српске, изабрани су: Стојановић Борис, адвокат из Бање Луке,  Василић Горан, адвокат из Бијељине, Поповић Виолета, адвокат из Бање Луке.