АКЦИЈА УРЕДЂЕЊА ДИОНИЦЕ ПУТА ШИБОВИ-ПРИСОЈЕ-ПОДОСОЈЕ

Мјештани села Присоје-Подосоје данас су имали акцију уређење пута на дионици Шибови-Присоје-Подосоје.