Апел свим послодавцима на подручју Котор Вароша

Уважавајући чињеницу да општински Штаб за ванредне ситуације нема надлежност за ограничење радног времена или забрану рада привредних друштава, те да је то искључива надлежност републичког Штаба за ванредне ситуације, а у циљу спречавања ширења епидемије вирусом корона, начелник општине Котор Варош Зденко Сакан је упутио апел свим послодавцима, а посебно оним код којих је ангажован већи број радника, да размотре могућност прерасподјеле рада у наредних 15 дана.

Препоручујем привредницима да, уз мининмалан ангажман радника, организују минимум процеса рада у наредних 15 дана, како бисмо спријечили ширење вируса корона на подручју општине. То конкретно значи да је потребно смањити ангажман радника на најмањи број којим неће бити угрожен процес производње или пружање услуга“, нагласио је Сакан.

Он очекује од послодаваца да мјере не буду на штету запослених и њихових примања у складу са законом и колективним уговором, што подразумијева и исплату плата.

Једна од могућности је организовање колективног годишњег одмора у трајању од 15 дана или плаћеног одсуства, како би се послије тога процес рада могао несметано наставити“, закључио је Сакан.

Уз све наведено, потребно је увести мјере на заштити здравља радника, као што је константна дезинфекција просторија и опреме, обезбјеђење заштитне опреме и повећање растојања између радника.