Danas održana 23. redovna sjednica SO Kotor Varoš

Danas je u sali SO Kotor Varoš, sa početkom u 10 časova, održana 23. redovna sjednice SO.

Na prijedlog odbornika PDP-a i SDS-a, sa dnevnog reda je povučeno razmatranje, Izmjene i dopuna Programa utroška sredstava od vodnih naknada, Odluka o određivanju lokacije za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava i mina, sa dnevnog reda je povučen i Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Kotor Varoš za period od 01.01. do 31.12.2014. godine, Izvještaj o radu načelnika opštine u 2014. godini kao i Izvještaj o radu Opštinske uprave u 2014. godini.

Odbornici su jednoglasno usvojili, Odluku o pristupanju izradi revizije Strategije razvoja opštine Kotor Varoš, Odluku o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i o formiranju Opštinskog štaba za vanredne situacije.

Na današnjoj sjednici odbornici su najviše raspravljali o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama iz budžeta opštine Kotor Varoš za ovu godinu, u iznosu od 77.000,00 KM. Većinom glasova ova Odluka je usvojena, kao i tri Zaključka. Prvi Zaključak je da se ubrza izrada strategije sporta i da se sagledaju potrebe svih sportskih klubova, zatim da se rebalansom budžeta za 2015. godinu povećaju sredstva RK „Kotor Varoš“ u iznosu od 3.000 KM i treći Zaključak je da se takođe rebalansom budžeta povećaju sredstva za sport u iznosu od 1.000 KM i ista doznače FK „Mladost“.

Odbornici nisu usvojili Izvještaj o radu i aktivnostima Vatrogasnog društva za proteklu godinu, dok je Izvještaj o radu službe Civilne zaštite za 2014. godinu jednoglasno usvojen.
Na danasnjem skupštinskom zasijedanju odbornici su razmatrali i nekoliko Informacija, među kojima i Informaciju o poslovanju privrednih subjekata opštine Kotor Varoš za 2014. godinu, gdje je istaknuto da su preduzeća sa područja opštine Kotor Varoš u protekloj godini ostvarila ukupan prihod od 131.999.640 KM. V.B.