SO Kotor Varoš : Formiran opštinski štab za vanredne situacije

KOTOR VAROŠ 24. jul – Na jučerašnjoj sjednici Skupštine opštine Kotor Varoš odbornici su usvojili Odluku o formiranju opštinskog štaba za vanredne situacije koji broji 11 članova. Kao operativno stručno tijelo štab vrši koordinaciju i rukovođenje subjektima u provođenju mjera zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Po potrebi biće formirani i pomoćni stručni timovi za specifične zadatke zaštite i spasavanja.

Sjednice Opštinskog štaba i operativni rad Štaba obavljaće se u prostorijama opštinske uprave opštine Kotor Varoš.

T.M.