Danas održana 24. redovna sjednica SO Kotor Varoš

Danas je u sali SO Kotor Varoš, održana 24. redovna sjednica. Na početku zasijedanja, doskorašnji odbornici SDS-a, Slavko Đukić, Vladan Đekanović i Dragan Mijić obavijestili su odbornike SO, da napuštaju klub SDS, i da će u narednom periodu djelovati u okviru Slobodnog demokratskog srpskog kluba, nakon čega su napustili sjednicu.
U nastavku skupštinskog zasjedanja odbornici su usvojili izmijenjeni dnevni red, u okviru kojeg su usvojili, Program utroška namjenskih sredstava Vatrogasnog društva za 2015. godinu kao i Program zimskog održavanja puteva na području opštine.
Odbornici su između ostalog jednoglasno usvojili Odluku i četiri Amandmana o usvajanju Urbanističkog plana opštine Kotor Varoš od 2009. do 2030. godine, a usvojena je i Odluka o kreditnom zaduženju Opštine Kotor Varoš.
Odluka o izmjeni koncepta korišćenja dijela toka rijeke Vrbanje, i studije ekonomske opravdanosti za izgradnju mini hidroelektrana Obodnik 1, Obodnik 2, Šibovi 1, Šibovi 2 i Šibovi 3 na rijeci Vrbanji dobila je potrebnu većinu, a odbornici su dali podršku izgradnji mini hidroelektrana u skladu sa zakonskim propisima.
Jednoglasno je usvojen i Odluka o davanju saglasnosti načelniku opštine za zaključivanje sporazuma o reprogramu obaveza.
Na današnjoj sjednici odbornici su razmatrali i jednoglasno usvojili Odluku o izvršenju budžeta za period od 01.01. do 30.06.2015. godine. Ukupno ostvareni prilivi budžetskih sredstava za period januar-jun 2015. godine iznose 3.255.422,28 KM, što predstavlja 42,89 posto ukupno planiranih sredstava, dok ukupno izvršeni troškovi iznose 3.248.176,71 KM ili 42,80 posto. Ostvareni prihodi su veći od rashoda što je posljedica racionalnog trošenja budžetskih sredstava.
Danas je jednoglasno usvojena i proširena Odluka o stipendiranju studenata sa područja opštine Kotor Varoš u kalendarskoj 2015. godini sa 85 na 98 studenata, a usvojena je i Odluka o dodjeli novčanih sredstava učenicima koji su u školskoj 2014/15 godini bili učenici generacije i vukovci.
Radi sticanja prava na penziju, odbornici SO Kotor Varoš danas su usvojili Rješenje o razrješenju direktora JZU Dom zdravlja „Sveti Pantelejmon“ Miodraga Kuzmića, a na njegovo mjesto imenovali Vladimira Bibića. V.B.