Danas u Narodnoj skupštini RS nastavak rasprave o „Ljubiji“

Danas se nastavlja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se razmatra prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Vlade o prodaji 64,99 odsto akcija osnovnog kapitala RŽR „Ljubija“ firmi „Izraeli invetsment grupa“.

Ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić rekao je da nema ništa negativno što bi ukazivalo na teškoće u poslovanju kompanije „Izrael investment grupa“ koja namjerava da za 92 miliona maraka kupi „Ljubiju“.

Za opoziciju to je loš projakat Vlade, koja je priznala da proteklih godina nije sa „Mitalom“ uspjela da se dogovori o funkcioniranju zajedničkog preduzeća „Ljubije“ i „Mittala“.

Iz DNS-a su poručili da cijela prijedorska regija zavisi od rudnika „Ljubija“, te da je „Arselor Mital“ daleko od idealne kompanije, ali ispunjavaju sve obaveze prema radnicima i Republici Srpskoj, a rekli su da ne žele da sarađuju s “Izraeli investment grupom“, jer smatraju da nemaju iskustva u rudarstvu i da bi mogli zatražiti međunarodnu arbitražu.