Деминирање на подручју Крушева Брда

У наредном периоду на подручју мјеста Крушево Брдо од стране Норвешке Народне Помоћипроводиће се активности ради ,,ослобађања земљишта“ на локацијама за које се сумња на присуствомина и других експлозивних средстава.

Ради избјегавања опасности по становнике од заосталих мина,молимо за повремено емитовање кратких порука у току програма вашег радија.

У порукама  упозорити становништво да се придржавају минско деминерских знакова који упозоравају наопасност од мина (деминерске жуте траке и дрвени кочићи), а свако уклањање ових обиљежја успорава иотежава опасан посао деминера, да не изводе сезонске радове, сјеча и извлачење шуме, испашу стоке унепосредној близини обиљежених локација, а лица која планинаре или иду на излет да ускладе своје рутеизван простора који је обиљежен.

 О предњем биће обавијештена ШГ «ВРБАЊА» Котор Варош, удружење ловаца, планинари.