Demografska slika BiH sve lošija

Iako ne postoje zvanični statistički podaci, svake godine Bosnu i Hercegovinu napusti oko 50. 000 ljudi, a situacija je iz godine u godinu sve gora. Ako se tome doda niska stopa rađanja i starenje stanovništva, dolazimo do veoma loše demografske slike.

Bogatstvo ne mjere novcem

Ovu rečenicu nedavno u trebinjskom porodilištu izgovorila je Mirjana Kurajica, majka sedmoro djece. U njenoj porodici bogatstvo se ne mjeri novcem već brojem zdravih i nasmijanih lica. Ipak rijetki su ovakvi primjeri. A još više zabrinjava činjenica da mnogi iz raznih razloga odgađaju zasnivanje porodice. Sve nas je manje, a to se vidi i u školskim klupama.

“Ako uporedimo 2006. i 2007. sa 2016. i 2017. godinom, možemo konstatovati da se broj učenika smanjio za 126, dakle 126 učenika za proteklih 10 godina“, ističe direktor Osnovne škole “Sveti Sava” Crnjelovo, Dragana Kokanović.

Posljedica je starenje i depopulacija, koja je zahvatila cijeli Zapadni Balkan.

Demograf Stevo Pašalić kaže da je to proces koji je Zapadni Balkan doveo u poziciju da nikada više neće imati onaj broj koji su imale 1990. godine, kada je Jugoslavija premašila 23 miliona.

BiH emigraciona zemlja

Mogućnosti za revolucionarni skok nataliteta u BiH i RS nema, trvdi Pašalić, a nisu ni Njemačka, nisu Švedska, da bi bile privlačna za imigraciju. Tradicionalno, BiH je zemlja iz koje je uvijek više stanovnika odlazilo, nego dolazilo.

“Ako to sumiramo, od 1991. do 2016. godine, Republika Srpska je izgubila 400 871 stanovnika, Federacija BiH oko 750 000, BiH ukupno 1 150 000. Ti gubici su daleko najveći kada su u pitanju migracioni gubici“, ističe Pašalić.

Regija staraca

Odlaze mladi, odlaze stari, odlaze cijele porodice. Odlazi radna snaga. Ako se ovaj zabrinjavajući trend nastavi, ova regija postaće regija starih ljudi. Fondove nema ko puniti. Raste broj penzionera u odnosu na zaposlena lica.

Nove investicije

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić ističe da su rješenje nove investicije.

“Prošle godine, jedna ambasada je izdala 15 000 radnih viza, a to znači da je sa svim ostalim najmanje 30 000 radnih viza izdato, a barem po dvije osobe idu uz jednu radnu vizu, što znači da veliki broj ljudi odlazi. Jedini način da se to zaustavi jeste nove investicije. Morate imati šta da ponudite investitoru“, ističe Ivanić.

Zanemaren problem

Dok se u BiH vode ozbiljne rasprave i dijalozi o prodaji prirodnih resursa, akcizama i porezima, prenosu ovlaštenja, evropskim integracijama i mnogo čemu, malo ko spominje prepuštanje najvećeg nacionalnog resursa drugim zemljama.