U okviru „Njemačke inicijative za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana“ Sim Technik među top pet kompanija

U okviru „Njemačke inicijative za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana“, ukupno 34 kompanije iz Bosne i Hercegovine će učestvovati na B2B-konferenciji koja se ove godine održava 31. maja u Beogradu.

Nakon predselekcije koju su izvršili industrijski kupci iz Njemačke, od ukupno 139 firmi sa Balkana, koje su pozvane na razgovore, pet bh. kompanija se našlo među TOP 7 i to ATT doo (Gornji Vakuf), SIM Technik doo (Kotor Varoš), GAT doo (Sanski Most), HST CNC Technik doo (Gračanica) i SIK doo (Mostar).

Cilj ove inicijative je da se podstakne saradnja sa regionom čije dobavljačko tržište je zbog cjenovnih prednosti i tehničkog nivoa dobavljača, u posljednjih nekoliko godina, za njemačke kupce dobilo na značaju.

Pritom će se u okviru jednodnevnog događaja odabrane kompanije iz Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana sastati sa njemačkim firmama koje su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih kontakata sa proizvođačima iz ove regije i voditi razgovore o konkretnim oblicima saradnje.

Nakon konferencija u Minhenu (2015.) i Dortmundu (2016.), na kojima su bh. kompanije ostvarile veliki uspjeh, ovo je prva B2B-konferencija u okviru spomenute inicijative, koja će se održati izvan Njemačke.

Zainteresovane njemačke firme dolaze pretežno iz metaloprerađivačkog sektora, dobavljačkog sektora za autoindustriju, sektora prerade i proizvodnje materijala od plastike, kao i manji broj firmi iz elektro i elektronskog sektora.

Ova sourcing-inicijativa za Zapadni Balkan je projekt njemačkog Udruženja za upravljanje materijalima, nabavu i logistiku (BME), njemačkog Saveznog ministarstva za privredu i energiju (BMWi) te njemačkih vanjskotrgovinskih komora (AHK). Predstavništvo njemačke privrede u BiH je lokalni partner ovog projekta za područje Bosne i Hercegovine i kroz ovaj i slične projekte aktivno doprinosi povećanju privrednih aktivnosti u zemlji i regionu.