Дозвољена музика уживо на отвореном и публика на спортским такмичењима

На приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације начелник општине Котор Варош Зденко Сакан је донио Наредбу о регулисању рада угоститељских, трговинских и других објеката на подручју општине.

Ради провођења превентивних мјера заштите и спасавања становника у сузбијању ширења ризика од опасности и посљедица од корона вируса:

Забрањује се до 07.06.2021. године организација и извођење музике уживо у затвореном дијелу угоститељских објеката.

Од 20.05.2021. године до 07.06.2021. године ограничава се радно вријеме приређивачима игара на срећу и угоститељским објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице и др.) од 06:00 часова до 24:00 часа, строго поштујући упутства ЈЗУ ,,Институт за јавно здравство Републике Српске“.

Обавезују се тржнице, трговачки центри, робне куће и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких мјера са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од повшине укупног простора објекта.

Од 21.05.2021. године дозвољава се организација и извођење музике уживо угоститељским објектима за смјештај, храну и пиће у простору за услуживање на отвореном (љетна башта, тераса, врт, итд) као и на отвореном простору.

Остали објекти настављају да раде у складу са Закључком о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској (број 86-1/21 од 19.05.2021. године).

Задужује се Одсјек за инспекције и комуналну полицију да у провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање исте од стране горе наведених субјеката.

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, чиме престаје да важи Наредба о регулисању рада угоститељских, трговинских и других објеката на подручју општине Котор Варош број 03/3-81-17/21-11 од 26.04.2021. године.