Двије плате нису довољне за корпу

У октобру ове године, породице у РС највише новца трошиле су за набавку прехране – 691 КМ, за становање и комуналне услуге 582, те за текуће одржавање домаћинства 105 КМ. Одјећа и обућа коштали су 138 КМ, хигијена и њега здравља 89, превоз 200, а образовање и култура 82 КМ.

Највише просјечне нето плате у октобру исплаћене су у области финансијске дјелатности и осигурања – 1.359 КМ и биле су мање за 4,36 одсто у односу на септембарску плату, а најниже у области туризма и угоститељства – 594 КМ.

Ниске просјечне нето плате у октобру примили су радници у административним и помоћним услужним дјелатностима и грађевинарству – 609 КМ, као и запослени у области умјетности забаве и рекреације, чија је плата износила 620 КМ.

Просјечна исплаћена октобарска нето плата радника у трговини износила је 672 КМ, у дјелатности саобраћаја и складиштења 680, а у области пословања некретнинама 693 КМ.

– Јасно је да је у РС потребно што прије потписати Општи и гранске колективне уговоре, те повећати плате и побољшати животни стандард свим радницима – саопштили су из Савеза синдиката РС