Едукована дјеца и одговорни родитељи за срећнију заједницу

У току претходне године на подручју општине Котор Варош почела је са радом неформална група под називом Коалиција за заштиту дјеце, а која се састоји од представника општинских институција у области образовања, социјалног рада, полиције и здравства, те представника Општине и невладиних организација које у свом раду дјелују у правцу добробити дјеце на подручју Општине.
Циљ оснивања Коалиције је јачање заштите дјеце од сваког облика насиља кроз заједничке иницијативе и успостављање локалног система заштите кроз мултисекторску сарадњу свих структура на подручју општине Котор Варош.
Иницијатива за оснивање коалиције оваквог типа је произашла кроз пројекат Ворлд вижна у области заштите дјеце, а на основу исказаних потреба у заједницама у којем се спроводи програм развојног подручја „Врбас“.
У току претходног мјесеца, чланови коалиције су учествовали у дводневном акционом планирању у Теслићу које је резултирало нацртом плана активности у периоду јануар 2015.-август 2016. Током овог састанка, на ком су присуствовали овлаштени представници општине Котор Варош, ОШ „Свети Сава“ , ОШ „Петар Петровић Његош“-Масловаре и ОШ „Петар Кочић“ Шипраге, Средњошколског центра „Никола Тесла“, Центра за социјални рад, Дома здравља и Полицијске станице Котор Варош, те невладиних организација ОО Црвени крст Котор Варош и ПД „Механизам“ Котор Варош, постављен је циљ ове коалиције: „Едукована дјеца и одговорни родитељи за срећнију заједницу“. План акције коалиције је разрађен на састанку који се одржао 11.12.2015. године, те је у наредном периоду предвиђена едукација дјеце у свим основним школама и средњошколском центру на теме које ће ојачати њихове животне вјештине, а у циљу што квалитетнијег живота, безбрижног дјетињства и одрастања. Истовремено са радионицама за дјецу, предвиђен је и одређени број састанака са родитељима у циљу пружања информација које им могу помоћи да буду бољи родитељи. Пружаоци едукације ће бити стручњаци из одабране области из редова чланица коалиције.