Javni poziv za subvenciju poljoprivredne proizvodnje u Kotor Varošu u 2017. godini

Na osnovu Pravilnika o raspodjeli sredstava za subvenciju poljoprivredne proizvodnje, broj:06/7-33-8 /17, od 12.07..2017. godine, i člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 46. Statuta opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš” broj: 3/14), načelnik Opštine Kotor Varoš raspisuje:

JAVNI POZIV za subvenciju poljoprivredne proizvodnje na području opštine Kotor Varoš u 2017. godini

 1. PREDMET POZIVA
 2. a. Podsticaji za ratarsku proizvodnju- proširenje i unapređenje proizvodnje;

– Za sjetvu strnih žitarica(heljda) na većim nadmorskim visinama.

 1. b. Podsticaji za stočarsku proizvodnju- proširenje i unaređenje proizvodnje;

– Subvencija za postojeću animalnu proizvodnju

 1. v. Podsticaji za plasteničku proizvodnju-proširenje i unapređenje proizvodnje;

– Subvencija a proizvodnju binih kultura u zaštićenom prostoru;

– subvencija za novoizgrađene i adaptaciju postojećih plastenika.

 1. Uslovi za učešće na Javnom pozivu

– da se poljoprivredna proizvodnja, za koju se dodjeljuje subvencija, nalazi isključivo na području opštine Kotor Varoš

– da je podnosilac zahtjeva za subvenciju poljoprivredne proizvodnje vlasnik ili ima ugovor o zakupu zemljišta

– da je poljoprivredni proizvođač sa mjestom prebivališta u opštini Kotor Varoš

– popunjen obrazac zahtjeva

– kopija CIPS-ove lične karte

– kopija tekućeg računa

 1. Posebni uslovi za dodjelu subvencija su;
 2. a. Za ratarsku proizodnju:

– Fiskalni račun za kupovinu sjemenskog materijala za minimalnu površinu od 0,5 hektara

 1. b. Za stočarsku proizvodnju:

– Kopija pasoša minimalno 7 muznih grla krava na ime podnosioca zahtjeva,

– Kopija pasoša minimalno 10 tovnih grla stoke goveda starosti minimalno 6 mjeseci na ime podnosioca zahtjeva,

– Kopija kartona upotrebe u priplodu za minimalno 100 grla ovaca koje se jagnje ili 50 koza koje se jare,

– Uvjerenje o zdrastvenom stanju životinja.

 1. v. Za plasteničku proizvodnju:

– Da se proizvodnja u zaštićenom prostoru odvija na minimalnim površinama od 100 m2,

– Za izgradnju ili kupovinu novih plastenika minimalne površine od 100 m2 obavezno priložiti fiskalne račune o kupovini

– Za adaptaciju oštećenih plastenika, minimalne površine od 100 m2, stradalih od elementarnih nepogoda koji su zadesili područje opštine Kotor Varoš u proteklom periodu.

 1. ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Rok za prijavu na Javni poziv je 30 dana od dana objvljivanja

 1. OCJENA PRIJAVE

Ocjenu prijava izvršiće Komisija, koja će utvrditi listu kandidata koji

ispinjavaju sve navedene uslove, a obilaskom terena će se utvrditi opravdanost zahtjeva. Svi kandidati kojim po ovom Javnom pozivu budu dodijeljena finansijska sredstva, dobiće Odluku načelnika opštine o visini subvencije za ostvarenu proizvodnju.

 1. MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Popunjena prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se lično ili putem pošte na adresu: Odjeljenju za privredu, opština Kotor Varoš,ulica Cara Dušana bb, 78220 Kotor Varoš.

 1. OSTALE ODREDBE

Obrasci za prijavu na Javni poziv mogu se dobiti u Poljoprivredno savjetodavnoj službi opštine ili na web stranici opštine Kotor Varoš.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Poljoprivredno savjetodavnoj službi opštine Kotor Varoš ili na telefon 051/783-292.

Javni poziv biće objavljen na web stranici opštine Kotor Varoš,

www.opstinakotorvaros.com, sredstvima Javnog informisanja, oglasnoj ploči opštine Kotor Varoš i svim mjesnim uredima.

Kotor Varoš, 14.07.2017. godine

Načelnik opštine

Sakan Zdenko