Конкурс за наставника разредне наставе и хемије

Завод за запошљавање је објавио конкурс за наставнике разредне наставе и хемије у школама у Масловарама и Котор Варошу. Исјечак из конкурса можете прочитати у наставку текста.

Наставник разредне наставе – ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”КОТОР-ВАРОШ

Наставник разредне наставе – 1 извршилац, на одређено радно вријеме до повратка раднице са боловања а најдуже до 07.04.2016. године,положен стручни испит

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РАДНИКА – ОСНОВНА ШКОЛА ‘’ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ’’ МАСЛОВАРЕ

  1. Наставник за наставни предмет хемија – 1 извршилац, на неодређено радно вријеме, 6 часова-приправник
  2. Професор разредне наставе – 1 извршилац, на одређено радно вријеме, до повратка радника са породиљског боловања, ПО Гарићи