Konkurs za stipendiranje studenata

Na osnovu Odluke o stipendiranju studenata sa područja opštine Kotor Varoš u kalendarskoj 2015. godini koju je usvojila Skupština opštine Kotor Varoš , 02. jula je raspisan konkurs za stipendije i biće otvoren 15 dana. Opština Kotor Varoš će dodijeliti ukupno 85 stipendija a pravo prijave pored studenata druge i viših godina studija prvog ciklusa imaju i studenti prve godine studija koji su sa vrijeme srednjoškolskog obrazovanja ostvarili ukupan prosjek ocjena 4,7 i veći. Tekst konkursa može se pronaći na zvaničnoj prezentaciji opštine Kotor Varoš a u nastavku možete pročitati šta je sve potrebno od dokumentacije za konkurisanje.

Izvod iz konkursa za dodjelu stipendija :

Kandidati koji konkurišu dužni su dostaviti sledeća dokumenta:

Uredno popunjen obrazac prijave na konkurs za dodjelu stipendije (preuzima se na internet stranici u rubrici zahtjevi ili šalter sali Opštine)
    Izvod iz matične knjige rođenih
    Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
    Uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)
    Uvjerenje o statusu redovnog studenta
   Uvjerenje o prosjeku ocjena tokom studiranja (za studente prve godine ovjerena kopija diplome i svjedočanstva sa prosjekom ocjena za svaki razred srednje škole)
    Uvjerenje da prvi put upisuju godinu studija za koju konkurišu za stipendiju
    Ovjerena izjava da kandidat nije korisnik stipendije drugog davaoca, koju imate u rubrici zahtjevi
Pored navedenih dokumenata, studenti koji su djeca poginulih boraca VRS, ratnih vojnih invalida VRS od I do IV kategorije, koji su bez oba roditelja ili koji su korisnici ili čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći, treba da dostave sledeće dokumente:
    Studenti, djeca poginulih boraca VRS, uvjerenje nadležnog organa o pogibiji užeg člana porodice (ovjerena kopija)
    Studenti, djeca ratnih vojnih invalida VRS od I do IV kategorije,uvjerenje nadležnog organa o kategorizaciji (ovjerena kopija)
    Studenti bez oba roditelja, izvode iz matične knjige umrlih (original)
    Studenti koji su korisnici ili čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći, uvjerenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu redovnog korisnika pomoći ili tuđe njege (original)
    Dijete čija su oba roditelja nezaposlena, potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
    Za studente iz višečlane porodice (četvero i više djece), kućna lista