U toku radovi na održavanju lokalnih puteva

U Kotor Varošu u toku mjeseca jula će se izvršiti nasipanje i redovno održavanje lokalnih puteva. Građevinske mašine ovih dana su bile u Zabrđu i Vrbanjcima a u narednim danima će biti raspoređene i u drugim mjesnim zajednicama.
Radovi se vrše na osnovu „Programa sanacije i održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Kotor Varoš za 2015. godinu“ koji su usvojili odbornici Skupštine opštine Kotor Varoš a predstavnici mjesnih zajednica su predlagali prioritetne putne pravce. Pored planiranih aktivnosti sanacije interventno će se sanirati putni pravci ili mostovi kod kojih dođe do većih oštećenja u toku godine.