KП „Бобас“ : Позив на одговорно кориштење питке воде


Kомунално предузеће „Бобас“ позива грађане Kотор Вароша који користе воду из градског водовода на рационално и одговорно кориштење питке воде. Обзиром да влада период велике суше ниво воде у кориту Врбање је веома низак што отежава водоснабдијевање у самом граду. У четвртак 15.07. су отпочели радови у кориту ријеке Врбање у зони непосредне заштите изворишта Бијело поље како би подизањем попречног прага подигли ниво воде у самом кориту на мјесту прихрањивања изворишта.