„Математика XXI вијека“

На основу наставног плана и програма рада за текућу школску годину из математике, за први разред занимања техничар рачунарства и програмирања, одржан је час посвећен пројектној настави.

Час је одржан уз присуство директора, педагога, психолога и неколико професора из различитих наставних предмета. Свој семинарски рад на тему „Математика XXI вијека“ презентовао је Немања Ескић, који је својим приступом, евалуацијом и закључком привукао пажњу присутних. Критичким освртом на дату тему, показао је спремност за будући научно-истраживачки рад.

“Семинарски рад представља дио пројектне наставе у школи, али и прву фазу пројекта планираног за сљедећу школску годину. И даље ћемо наставити имплементирати иновације у наставу и створити „добар темељ“ за наставак школовања наших ђака”, навели су представници СШЦ „Никола Тесла“ Котор Варош.