Мјесна заједница Котор Варош на услузи грађанима

Мјесна заједница Котор Варош у посљедње вријеме показује да као први ниво власти стоји грађанима на располагању за остваривање њихових права и рјешавање проблема.  

МЗ Котор Варош кроз бројне активности ради на подизању свијести грађана о улози МЗ у остваривању интереса грађана и заговарању за рјешење њихових проблема.  Покренуте акције МЗ Котор Варош мотивишу грађане да више учествују у раду МЗ: бољи увид у ситуацију у заједници и потребе грађана, давање прилика грађанима да утичу на одређивање приоритета, успостављање боље комуникације и информисаност грађана.

„Кроз бројне пројекте (опремање просторија мјесне заједнице, изградња спортског и дјечијег игралишта у насељу Рипиште, уређење купалишта Брана и др.), хуманитарне акције (Васкршња акција, акција Школарац-Школарцу), едукативне акције (час правних савјета, савјетовање из области пољопривреде), културне акције (представе за дјецу и одрасле), друштвене акције (котлићијада) и др., који су плод рада МЗ Котор Варош, МЗ Котор Варош настоји да подигне свијести и привуче грађане мјесној заједници путем које могу лакше да ријеше своје проблеме,“ изјавио је Станко Тепић, предсједник Савјета МЗ Котор Варош.

Према ријечима Тепића, МЗ Котор Варош представља простор за окупљање грађана и активности њихових удружења.

„Мјесна заједница Котор Варош блиско сарађује са удружењима,  а и сама ради на оснивању удружења жена, како би се повећала свијест о улози жене на нивоу локалне и мјесне заједнице“, истако је Тепић.

У МЗ Котор Варош истичу да је визија Савјета мјесне заједнице Котор Варош усмјерена према грађанима, заснована на повјерењу грађана, те представља спону између грађана и ЈЛС што доприноси развоју заједнице и друштва.

Мјесна заједница Котор Варош функцинише на принципу независности, одговорности, репрезентативности, инклузији и интеграцији, координацији и комуникацији, деполитизацији, транспарентности и јавности, професионализацији и едукацији.

Просторије мјесне заједнице Котор Варош налазе у објекту кино сале, улаз од игралишта. Радно вријеме је од 07 – 15 часова, а у случају потребе грађана и до 20 часова.