На снази нови сет мјера

На приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације начелник општине Зденко Сакан је донио Наредбу о регулисању рада угоститељских, трговинских и других објеката на подручју Котор Вароша.

Ради провођења превентивних мјера заштите и спасавања становника у сузбијању ширења ризика од опасности и посљедица од корона вируса:

Забрањују/је се рад, до 29.03.2021. године, сљедећим објектима:

-фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг, теретане и слично)
-организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смjештај, исхрану и
пиће.

Забрањују/је се, до 29.03.2021. године:

-рад угоститељским објектима за исхрану и пиће, укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпе, станице и др.)

-обављање услужних и занатских дјелатности, чије обављање захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела),

-рад приређивачима игара на срећу, осим приређивачима интернет игара и лутријских игара на срећу, осим класичне томболе,

-активности унутар установа културе које подразумијевају истовремено присуство више лица у истом простору.

До 29.03.2021. године угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења пружати услуге смјештаја, а услуге исхране и пића могу пружати у периоду од 06.00 часова до 22.00 часа, само гостима којима пружају услуге смјештаја.

До 29.03.2021. године, забрањује се продаја алкохолних пића свим привредним субјектима у периоду од 22.00 часа до 06.00 часова.

До 29.03.2021. године, у периоду од 22.00 часа до 06.00 часова, драгстори могу радити искључиво путем шалтерске продаје.

Изузетно, до 29.03.2021. године, угоститељским објектима, у периоду од 06.00 часова до 21.00 час, дозвољава се вршење услуге доставе хране и пића као и шалтерска продаја хране и пића без могућности конзумирања унутар и испред угоститељског објекта.

До 29.03.2021. године забрањује се организовање рекреативне активности, тренажних процеса и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим
професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих.

Остали објекти настављају да раде у складу са Закључком о спровођењу мјера зареаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској (број 73-1/21 од 21.03.2021. године).

Апелује се на грађане Котор Вароша да буду одговорни, да обавезно носе заштитну маску и придржавају се препоручених мјера.

Задужује се Одсјек за инспекције и комуналну полицију да у провођењу ове наредбе обезбиједи поштовање исте од стране горе наведених субјеката.

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, чиме престаје да важи Наредба о регулисању рада угоститељских, трговинских и других објеката на подручју општине Котор Варош број 03/3-81-17/21-3 од 18.03.2021. године.