Привредници задовољни квалитетом комуналних услуга

 На данашњој сједници Привредног савјета општине Котор Варош анализирани су резултати истраживања привредног сектора о условима пословања, квалитету комуналних услуга и потреба за радном снагом и закључено је да је анкета урађена врло добро са репрезентативним узорком.

У истраживање, које је урађено у фебруару у организацији Одјељења за привреду и уз сарадњу са Одсјеком за развој општине Котор Варош, је било укључено 49 привредних субјеката са подручја општине Котор Варош, од чега је привредних друштава били 31, а самосталних предузетника 18.

Секретар Подручне привредне коморе Бањалука Александар Љубоја је истакао да је истраживање урађено језгровито и конкретно, те да анализа показује више позитивних одговора на рад општинске администрације.

Ова анкета показује да општина Котор Варош пружа добре услове за привређивање и да је привредни амбијент врло повољан“, нагласио је Љубоја.

Анализа резултата истраживања привредног сектора о условима пословања, квалитету комуналних услуга и потреба за радном снагом је усвојена једногласно уз сљедеће закључке:

– јачање сарадње између општинске управе и локалних привредника као и боља међусобна повезаност и координација локалних привредника

-смањење накнада и такса, првенствено за почетнике

-смањење рада на црно у свим дјелатностима уз квалитетнији рад општинске инспекције

-већа укљученост општине у креирању уписне политике у средњим школама и кроз стипендирање дефицитарних занимања у средњим школама

Што се тиче услова пословања анкетирани привредници су оцијенили Котор Варош као добро мјесто за пословање. Они су изразили незадовољство када је у питању квалитет комуналних услуга које се односе на снабдијевање водом и електричном енергијом у сеоским подручјима.

Анализа је показала како тржиште радне снаге тренутно нема проблема са недостатком квалификованих радника, али постоји забринутост због миграција радно способног становништва и неусклађене уписне политике у средњим школама са потребама тржишта.

Према процјенама испитаних привредника најтраженија су средњошколска занимања у области прераде коже и текстила, дрвној и металној индустрији и према томе треба креирати уписну политику у средњим школама“, заједничка је оцјена учесника данашњег састанка.

Предсједник Привредног савјета општине Котор Варош Зденко Сакан информисао је присутне о реализацији закључака са претходних сједница Привредног савјета и констатовао да је реализован закључак са претходне сједнице око припреме измјена и допуна одлука о административним и комуналник таксама и накнадама у складу са измјенама и допунама закона из тих области, а које су усвојене на задњој сједници Скупштине општине Котор Варош.

Сакан је члановима Привредног савјета презентовао податке о укупно обољелим особама од вируса корона у Котор Варошу, као и о раду инспекцијских органа на пословима контроле спровођења наређених мјера.

Договорено је да се у што скорије вријеме организује радни састанак представника општине Котор Варош и фабрике „Спортек“ у вези изградње јавног паркинга у близини поменуте фабрике.