Неке дужности власника регистрованог моторног возила

У овом тексту вам доносим неке специфичне обавезе које има возач и власник моторног возила у случају промјене пребивалишта, продаје возила, истека важења регистрације дуже од 30 дана и др. као и посљедице непридржавања ових обавеза.

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ да је власник регистрованог моторног возила, који промијени пребивалиште дужан да у року од 15 дана ту промјену пријави надлежној служби МУП-а, у мјесту новог пребивалишта, ради издавања нове потврде о регистрацији? Уколико не поступи на прописани начин, изрећи ће му се новчана казна за прекршај у износу од 50,00 КМ.

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ да се возачка дозвола поништава у електронској евиденцији надлежног органа због промјене општине пребивалишта, и то по истеку 15 дана од дана извршене пријаве пребивалишта на подручју нове општине?

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ да је власник регистрованог возила који прода возило дужан да у року од 15 дана од дана продаје код надлежне службе МУП-а одјави возило? Уколико то не учини у прописаном року, платиће и новчану казну од 50,00 КМ.

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ да је власник возила који не продужи регистрацију у року од 30 дана од дана истека важења потврде о регистрацији, дужан да, у наредних 8 дана, врати регистарске таблице и потврду о регистрацији? По истеку ових 8 дана, плаћа се и новчана казна у износу 50,00 КМ.

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ да ћете бити кажњени новчаном казном од 100,00 КМ и добити 1 казнени бод ако управљате моторним возилом на коме стикер наљепница није читљива или није постављена на предње вјетробранско стакло у горњем десном углу?

Ријечи правника