НОВА НАДСТРЕШНИЦА НА АУТОБУСКОМ СТАЈАЛИШТУ У НАСЕЉУ БАРЕ – МЗ МАСЛОВАРЕ

Постављена модерна надстрешница на аутобуском стајалишту у насељу Баре.