Од данас до 15. априла обавезно је кориштење зимске опреме за возила

За непосједовање зимске опреме, према Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима, предвиђена је новчана казна, а по потреби могуће је да такво возило буде и искључено из саобраћаја.

Под зимском опремом подразумијева се да путничка и остала моторна возила чија највећа дозвољена маса није већа од 3.500 килограма и немају више од осам сједишта, имају зимске гуме.

„Зимска гума на свом боку означена је ознакама `МС`, `М плус С` или `М и С` и знаком сњежне пахуљице на стилизованом обрису планине са три врха, чија дубина газећег слоја износи најмање четири милиметра или гуме са љетним профилом чија дубина газећег слоја износи минимум четири милиметра. У опрему спадају и одговарајући ланци који се постављају на погонским точковима у случају зимских услова“, наводи се у Правилнику Министрства комуникација и транспорта о саобраћају у зимским условима.

Возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 килограма и аутобуси морају имати зимске гуме на погонским точковима.

Под зимском опремом за ова возила подразумијевају се још и ланци за снијег и приручни алат, односно лопата, врећа пијеска од 25 до 50 килограма, или гуме са љетним профилом чија дубина газећег слоја износи минимум четири милиметра и у прибору ланци који се постављају на погонским точковима у случају зимских услова.