Одборници траже хитну обуставу експлоатације шљунка из Врбање

На данашњем скупштинском засједању одборници СО Котор Варош једногласно су  подржали закључке који се односе на заштиту изворишта Бијело поље.  У Извјештају о раду КП „Бобас“, Слободан Јурић, директор ове установе, такође је изнио проблем експлоатације шљунка од стране фирме „Хаџирић“ д.о.о. Врбањци која директно утиче тј. угрожава водоснабдијевање МЗ Котор Варош каи и МЗ Забрђе.

Одборници су једногласно  усвојили сљедеће закључке којима се тражи хитна обустава експлоатације шљунка на овом дијелу Врбање у насељу Плане-Прагови.

Закључци који су усвојени на данашњој сједници:

  1. Заштити извориште „Бијело поље“ које је од посебног значаја за водоснабдијевање МЗ Котор Вароши МЗ Забрђе
  2. Извођењем радова  експлоатације  шљунка од стране фирме „Хаџирић“ д.о.о. Врбањци на локалитету Плане-Прагови, нарушен је водоток ријеке Вебање , а самим тим и водни режим напајања изворишта „Бијело поље“ чиме је угрожено напајање питком водом мјештана МЗ Котор Варош и МЗ Забрђе
  3. Од Инспектората Републике Српске се тражи да забрани извођење радова експлоатације шљунка за вријеме љетњих мјесеци чиме би се спријечило замућење ријеке Врбање.
  4. О наведеним закључцима биће обавијештено и предузеће „Воде Републике Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, као и Инспекторат Републике Српске.

Од Инспектората републике Српске се тражи да забрани извођење наведених радова у подручју кота санитарне заштите дефинисаних програмом санитарне заштите изворишта „Бијело поље“, закључак је одборника локалног парламента са којим ће бити упознати Јавна установа „Воде Српске“, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и Инспекторат Републике Српске.

Једногласно је усвојен план утрошка средстава од концесионе накнаде за 2021. годину у износу од 34.000 КМ, којим је предвиђено уређење Кнез Михаилове улице у Котор Варошу.

Програмом кориштења средстава накнаде на основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2021. годину предвиђено је да се из општинског буџета издвоји 10.000 КМ.

Програм рада Туристичке организације и ЈЗУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ за текућу годину су усвојени једногласно.

Именовани су вршиоци дужности чланова Управног одбора у которварошком Дому здравља и четири установе чији је оснивач општина Котор Варош.

Усвојен је консолидовани извјештај о извршењу буџета за прошлу годину, затим извјештај о раду Туристичке организације и Дома здравља са финансијским показатељима, извјештај о раду службе Цивилне заштите, као и извјештај о пословању Комуналног предузећа „Бобас“.

Усвојене су информације о раду ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. за прошлу годину, о условима и начину кориштења уличне расвјете на подручју општине у 2020. години са приједлогом мјера и о реализацији програма рада СО Котор Варош за прошлу годину.