Одржана 24. редовна сједница СО Котор Варош

Данас је одржана  24. редовна сједница Скупштине општине Котор Варош на којој је разматран Годишњи план утрошка намјенских средстава оставрених по основу продаје ШДС у 2020. години, као и Програми рада ЈУ „Центар за социјални рад“ и ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“ који су и усвојени.

На данашњем скупштинском засједању одборници су разматрали и усвојили Одлуку о начину и условима јавне продаје путем лицитације, парцела које су у посједу општине Котор Варош.

СО усвојила је Извјештаје о раду за 2019.годину, ЈУ Центар за социјални рад, ЈУ „Центар за културу, спорт и информисање“, Борачке организације Kотор Варош и Службе Цивилне заштите Котор Варош.

Тачка под редним бројем 7. ,,О безбиједности саобраћаја на подручју општине Котор Варош“, је повучена са дневнога реда.

Извјештај о раду ЈУ,,Народне библиотеке“ Котор Варош за 2019. годину са финансиjским показатељима на данашњој сједници није усвојен.