Одржана сједница Привредног савјета

На јучерашњој сједници Привредног савјета начелник општине Котор Варош Зденко Сакан је упознао присутне чланове да је општина успјешно прошла процес ресертификације према захтјевима III издања регионалног стандарда БФЦ СЕЕ (Businesss Friendly Certification South East Europe), чиме је потврдила да је локална заједница са повољним пословним окружењем.

„Сертификат БФЦ СЕЕ, између осталог, за привреду и инвеститоре који желе да се преселе или прошире своје пословање у Котор Варошу, потврђује стабилно и предвидиво пословно окружење и помаже у идентификовању општине која нуди најбоље услове за улагање и има највећи потенцијал за развој“, рекао је Сакан и додао да је општина Котор Варош остварила високих 91,33 од максималних 100 процентних бодова.

Чланови Привредног савјета су усвојили Извјешзај о извршењу буџета општине за првих шест мјесеци текуће године.

„Исказана разлика у износу од 460.747,77 КМ између остварених укупних расхода и издатака и укупно остварених прихода представља веће приходе у односу на извршене расходе, односно суфицит буџета општине. Буџетски приходи и примици су остварени више за 1,02% или 97.175,59 КМ у односу на ребалансом планиране за извјештајни период, док је извршење буџетских расхода и издатака мање за 3,83% или 363.572,18 КМ“, нагласио је Сакан уз напомену да су се све приспјеле дугорочне обавезе по кредитима редовно исплаћиване као и краткорочне обавезе за робе и услуге, бруто лична примања, грантове, дознаке и трансфере.

Што се тиче изградње јавног паркинга код џамије у Доњем Варошу наглашено је да је у току процедура израде регулационог плана и рјешавање имовинских односа на поменутој локацији, а финансијску обавезу израде регулационог плана је преузело предузеће „Спортек“.

Усвојена је одлука о измјени Регулационог плана „Камена кућа 2“, јер се на том подручју плански уређују јавне површине, које ће бити уступљене на продају потенцијалним инвеститорима за изградњу стамбено пословних објеката.

Привредном савјету је достављен и допис Удружења дрвопрерађивача Републике Српске „Финал“ у погледу испоруке дрвних сортимената дрвопрерађивачима са подручја општине Котор Варош, а након дискусије начелник је предложио сљедећи Закључак, који је једногласно усвојен:

„Привредни савјет општине Котор Варош подржава иницијативу Удружења дрвопрерађивачке индустрије Републике Српске „Финал“ у вези са проблемима испоруке дрвних сортимената дрвопрерађивачима са подручја општине Котор Варош и препоручује ЈПШ „Шуме РС“ и ШГ „Врбања“ Котор Варош да приоритет у испорукама дрвних сортимената буду већ уговорене обавезе дрвопрерађивача са подручја општине Котор Варош“, стоји у закључку.