ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ РАСПИСАЛА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ

Општина Kотор Варош расписала је конкурс за ученичке и студентске стипендије, а у овој години из буџета је издвојено 70.000 KМ за стипендирање.

Пријаве се могу поднијети до 23. фебруара, а ранг-листу ће утврдити комисија на основу критеријума у Одлуци о стипендирању студената са подручја општине Kотор Варош у 2021. години.

Мјесечни износ стипендије од 100 KМ за студенте првог циклуса, који имају просјек оцјена мањи од осам, као и за све студенте са приватних високошколских установа биће исплаћен за шест мјесеци.

Стипендије у истом износу за студенте јавних високошколских установа друге или виших година, са просјеком оцјена од осам до девет, биће исплаћен за седам мјесеци, а за за студенте јавних високошколских установа друге или виших година студија са просјеком оцјена девет и већим биће исплаћен за осам мјесеци.

Стипендије за студенте прве године (ученици вуковци и ученици генерације) исплаћиваће се за седам мјесеци у износу од 100 KМ. Текст конкурса можете погледати у наставку :

KОНKУРС

На основу тачке 8. Одлуке о стипендирању студената са подручја општине Kотор Варош у календарској 2021. години („Службени гласник општине Kотор Варош“, број: 2/21), Начелник општине, р а с п и с у ј е

K О Н K У Р С

ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА РЕДОВНИМ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ KОТОР ВАРОШ У 2021. ГОДИНИ

I

Општина Kотор Варош расписује конкурс за дођелу стипендија студентима факултета првог циклуса студија. Број стипендија одређен је износом намјенски издвојених средстава из Буџета општине Kотор Варош за стипендирање студената, од тог ће 10 стипендија бити додијељено студентима друге или виших година студија приватних високошколских установа, а преостали износ утрошиће се на дођелу стипендија струдентима друге и виших године студија јавних високошколских установа и студентима прве године студија који су у средњој школи били „Вуковци“ или ученици генерације.
Формираће се двије посебне ранг листе за студенте јавних високошколских установа друге или виших година студија и студенте друге или виших година студија приватних високошколских установа.
Дефицитарна занимања/струке у првом циклусу студирања на високошколским установама су:

 1. Електротехнички факултет (дипломирани инжињер електотехнике 240 ЕЦТС);
 2. Природно-математички факултет (професор математике и информатике и професор физике – општи смјер 240 ЕЦТС);
 3. Машински факултет (дипломирани инжињер машинства 240 ЕЦТС).

II

На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају сљедеће опште услове:
1) да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине, да имају стално пребивалиште на подручју општине Kотор-Варош;
2) да су редовни студенти факултета у Републици Српској, Босни и Херцеговини или иностранству;
3) да као студенти првог циклуса студија нису старији од 26 година (изузетак студенти 4. и виших година студија на интегрисаним студијима, код којих је старосна граница 28 година);
4) да су први пут уписали годину студија за коју конкуришу за стипендију;
6) да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

Поред општих услова, кандидати пријављени на конкурс за дођелу стипендија треба да испуњавају и један од сљедећих посебних услова:
1) студенти прве године основних студија да су редовно уписали факултет на једној од високошколских установа у БиХ или иностранству и имају пребивалиште на територији општине Kотор Варош, а да су у току средњошколског образовања били „Вуковци“ или ученици генерације.
2) студенти друге и виших година основних студија (јавних и приватних вискокошколских установа) да су испите из претходних година положили са просјечном оцјеном 7.50 и више;
У случају да не буде довољно студената са просјечном оцјеном 7.50, стипендије ће се додијелити и студентима са нижом просјечном оцјеном, који су према укупном броју бодова следећи на ранг листи.
Стипендије се дођељују за једну календарску годину. Мјесечни износ стипендије за студенте првог циклуса студија који имају просјек оцјена мањи од 8,0 као и за све студенте са приватних високошколских установа износи 100 KМ (стотину конвертибилних марака) и исплатиће се за шест мјесеци.
Стипендије за студенте јавних високошколских установа друге или виших година студија са просјеком оцјена 8,0 до 9,0 исплатиће се за седам мјесеци у износу од 100 KМ (стотину конвертибилних марака).
Стипендије за студенте јавних високошколских установа друге или виших година студија са просјеком оцјена 9,0 и већи исплатиће се за осам мјесеци у износу од 100 KМ (стотину конвертибилних марака).
За вријеме апсолвентског стажа студент нема право на исплату стипендије.


Стипендије за студенте прве године (ученици Вуковци и ученици генерације) исплаћиваће се за седам мјесеци у износу од 100 KМ (стотину конвертибилних марака).

За вријеме апсолвентског стажа студент нема право на исплату стипендије.
Стипендије за студенте прве године (ученици Вуковци и ученици генерације) исплаћиваће се за седам мјесеци у износу од 100 KМ (стотину конвертибилних марака).

Исплата стипендија се врши путем текућег рачуна на име студента.
Ранг-листу студената за дођелу стипендија утврдиће Kомисија на основу критеријума утврђених у Одлуци о стипендирању студената са подручја општине Kотор Варош у календарској 2021. години.

III

Kандидати који конкуришу дужни су доставити сљедећа документа:

 1. Уредно попуњен образац пријаве на конкурс за дођелу стипендије (преузима се на интернет страници (рубрика: СТИПЕНДИЈЕ) или шалтер сали Општине)
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)
 4. Увјерење о пребивалишту (не старије од 6 мјесеци)
 5. Увјерење о статусу редовног студента
 6. Увјерење о просјеку оцјена током студирања (за студенте прве године овјерена копија Вукове дипломе или свједочанства са просјеком оцјена за сваки разред средње школе, односно за ученике генерације диплома о проглашењу ученика генерације)
 7. Увјерење да први пут уписују годину студија за коју конкуришу за стипендију
 8. Овјерена изјава да кандидат није корисник стипендије другог јавног даваоца.

Поред наведених докумената, студенти који су ђеца погинулих бораца ВРС, ратних војних инвалида ВРС од И до ИВ категорије, који су без једног или оба родитеља или који су корисници или чији су родитељи корисници социјалне помоћи, треба да доставе следеће документе:

 1. Студенти, ђеца погинулих бораца ВРС, увјерење надлежног органа о погибији ужег члана породице (овјерена копија),
 2. Студенти, ђеца ратних војних инвалида ВРС од И до ИВ категорије, увјерење надлежног органа о категоризацији (овјерена копија),
 3. Студенти без једног или оба родитеља, изводе из матичне књиге умрлих (оригинал),
 4. Студенти који су корисници или чији су родитељи корисници социјалне помоћи, увјерење надлежног центра за социјални рад о статусу редовног корисника помоћи или туђе његе (оригинал или овјерена копија),
 5. Дијете чија су оба родитеља незапослена, потврда Завода за запошљавање за незапослене родитеље,
 6. За студенте из вишечлане породице (четверо и више ђеце), кућна листа.

Kомисија утврђује прелиминарну ранг листу студената. Резултати конкурса се објављују на огласној табли општинске управе и званичном сајту Општине.
Назадовољни кандидати могу поднијети приговор начелнику општине путем Kомисије за дођелу стипендије, у року од 8 дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе. О оправданости приговора одлучује начелник општине, најкасније у року од 8 дана од дана подношења приговора.
Kонкурс ће бити објављен у дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли у згради општинске управе Kотор Варош и на Веб страници (www.опстинакоторварос.цом).

Са студентима којима је додијељена општинска стипендија, закључује се уговор о стипендирању, којим се регулишу међусобна права и обавезе даваоца и корисника стипендије. Уговор у име Општине потписује начелник општине.
• Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
• Образац захтјева може се преузети на инфопулту Општине и на Веб страници (www.опстинакоторварос.цом).
• Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања Kонкурса.
• Kонтакт телефон: 051/783-625 или емаил:panic.nemanja@opstinakv.org • Ако Kонкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

ДОKУМЕНТЕ ДОСТАВИТИ НА АДРЕСУ:
ОПШТИНА KОТОР ВАРОШ
– Kомисији за додјелу стипендија за календарску 2021. годину – са назнаком за стипендије или предати лично на писарницу општине.
Ул. Цара Душана бб,
78220 KОТОР ВАРОШ