Oпштинске aрхивa „прелази“ у нову зграду локалне управе

Након рушења објекта старе школе архивски материјал општине Котор Варош је ускладиштен у просторије Радничког универзитета, а током ове седмице биће спремљен у намјенску просторију у новој згради локалне управе.

Највећи  дио  архивске  грађе  односи  се  на  органе општинске управе.

Од битног интереса за ову дјелатност је чињеница да је цјелокупна раније прикупљена и обрађена архивска грађа сачувана у стању  у  којем  се  налазила  прије премјештања у просторије Радничког универзитета.

Добро сређена и пописана архивска грађа код имаоца је предуслов за каснији лакши рад са предметном грађом у Архиву.