Основни суд у Котор Варошу почиње да издаје увјерења о некажњавању

Од понедјељка 03.04.2017. године грађани Котор Вароша неће морати ићи у Бања Луку по увјерење о некажњавању јер ће то увјерење моћи извадити у Основном суду у Котор Варошу. Детаљније објашњење о начину добијања увјерења можете погледати овдје или прочитати у наставку текста :

Овим увјерењем доказујете да проти Вас није подигнута оптужница која је стала на правну снагу нити је изречена неправоснажна осуђујућа пресуда за кривично дјело за које је прописана новчана казна или казна затвора пред судовима у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине и Брчко Дистрикту БиХ, као и пред Судом Босне и Херцеговине. Образац Захтјева за издавање увјерења можете преузети у пријемној канцеларији број 4 или преузети са ове странице.

Да бисте брзо и једноставно добили увјерење да се не води прекршајни поступак против Вас, потребно је да:

понесете личну карту или путну исправу
испуните образац Захтјев за издавање увјерења о невођењу кривичног поступка
уплатите таксу у износу од 15 КМ на рачун Јавних прихода РС бр:
562-099-00000556-87 или 551-001-00008915-56, Врста прихода: 722211, Шифра општине: 053, Буџетска организација: 1066001 у пошти или банци
Лица која траже захтјев у сврху запослења или уписа у школу/факултет ослобођена су од плаћања таксе.
захтјев и уплатницу доставити пријемној канцеларији суда, канцеларија број 4.
Уредно предани захтјеви обрадиће се истог дана.

Такса:
15 КМ на рачун
Јавних прихода РС бр: 562-099-00000556-87 или 551-001-00008915-56
Врста прихода: 722211
Шифра општине: 053
Буџетска организација: 1066001