Отворени састанак са одборницима СО Котор Варош и представницима мјесних заједница

У оквиру пројекта „Јачање улоге мјесних заједница“, који у БиХ заједнички спроводе владе Шведске и Швајцарске, Фондација за развој и демократију организовала је данас у скупштинској сали отворени састанак/трибину са одборницима Скупштине општине и представницима мјесних заједница.

Представници Развојног програма Уједињених нација (УНДП) су у дијалогу с одборницима и члановима Савјета мјесних заједница разматрали питање укључивања мјесних заједница у процес доношења скупштинских одлука, институционалног јачања улоге МЗ и унапређења сарадње СО са мјесним заједницама на подручју Котор Вароша.

Досадашња пракса СО Котор Варош показала је да представници МЗ активно учествују у њеном раду и да нису имали проблема у остваривању циљева који су у интересу грађана.

Сарадња општинске власти са мјесним заједницама је на високом нивоу и подржана је многобројним механизмима комуникација који су прошли скупштинску процедуру и који се у пракси примјењују.

Пројекат„Јачање улоге мјесних заједница“ обухватио је 6 мјесних заједница на територији Котор Вароша – Забрђе, Масловаре, Ободник, Врбањци, Грабовица, Масловаре и Котор Варош, а које су добиле рачунарску опрему вриједну 16.065 КМ.

Овај пројекат вриједан је 14,5 милиона КМ, а за његово провођење задужен је Развојни програм Уједињених нација (УНДП) у БиХ у партнерству са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске, Министарством правде Федерације БиХ, Владом Брчко Дистрикта и оба ентитетска савеза општина и градова.