Поносна картица за породице са троје и више дјеце у Котор Варошу

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан и предсједник Фондације „За породицу“ Драган Дакић потписали су данас споразум о сарадњи и уговор којим ће бити финансиран пројекат „Пријатељ породице“.

Циљ пројекта је помоћ породицама са троје или више дјеце тако што ће, користећи поносну картицу, остваривати попусте приликом куповине код привредних субјеката који учествују у овом пројекту.

„У оквиру овог пројекта породице или родитељи са троје и више дјеце добијају „Поносну картицу РС“ којом остварују попусте приликом плаћања роба и услуга у Поносном маркету РС, другим малопродајним објектима компанија, малих предузећа и предузетника који учествују у наведеном пројекту, као и приликом плаћања услуга јавних предузећа и установа које су у надлежности локалних самоуправа и Републике који подрже наведени пројекат“, истакао је Дакић.

Начелник општине Котор Варош Зденко Сакан позвао је привредне субјекте да подручја локалне заједнице да се прикључе овом значајном пројекту и тим путем помогну вишечланим породицама.

Општинска управа ће бити задужена за техничку подршку, тако што ће један одслужбеника пружати асистенцију грађанима за пријаву за картице, као и пословним субјектима који желе да буду дио пројекта.

„Породице се за „поносну картицу“ могу пријављивати од понедјељка (5. април), а сву потребну помоћ и информације могу добити у канцеларији службеника у Одјељењу за друштвене дјелатности“, додао је Сакан.

За све учеснике у Пројекту обезбијеђена је могућност бесплатног коришења јединствене електронске продајне платформе преко које могу непосредно пласирати своје производе и услуге широком тржишту у непосредној комуникацији са купцима.

У питању је wеб апликација која значајно модернизује и поједностављује досадашњи модел интернет продавница, а прилагођена је за континуиран маркетинг и обавјештавање корисника о погодносима које имају.

Овај пројекат иде у корак са пронаталитетним мјерама које се спроводе у Републици Српској, а као такав би требао да смањи терет потрошачке корпе који трпе вишечлане породице.