Позив организацијама цивилног друштва

Пројекат интегрисаног локалног развоја (ИЛДП) III упућује позив организацијама цивилног друштва (ОЦД) за подношење приједлога пројеката за јачање активнијег укључивања ОЦД, грађана и локалних заједница у процесима управљања локалним развојем.

Пројекат интегрисаног локалног развоја (ИЛДП) је заједнички пројекат Владе Швајцарске и УНДП-а, који има за циљ оснажити локални развој кроз увођење системског приступа стратешком планирању, имплементацији, праћењу и евалуацији реализације развојних планова, те хармонизацији система планирања на локалном нивоу са онима на вишим нивоима власти.

Главни циљ пројекта на локалном нивоу је да помогне домаћим актерима у изради и провођењу интегрисане локалне развојне стратегије. Такође, неопходна је и снажна партиципација грађана и локалне заједнице, гдје организације цивилног друштва представљају важну карику у процесима информисања и анимирања грађана да активно учествују у развојним процесима, од утврђивања развојних потреба и приоритета до надгледања над провођењем развојних процеса и интервенција, резултата и њихових ефеката на живот грађана.

У оквиру активности подршке на локалном нивоу, ИЛДП жели кроз овај позив подржати и развој капацитета ОЦД у партнерским ЈЛС са циљем јачања активнијег укључивања ОЦД, грађана и локалних заједница у процесе управљања развојем, како би им се омогућило да се на адекватан начин укључе, проактивно дјелују те анализирају и извјештавају/ информишу о развоју заједнице.

У оквиру овог позива ће бити подржана три пројекта, гдје ће се прво рангирани пројекат подржати са 7,000 КМ, а друго рангирани пројекат са 4,500 КМ те треће рангирани пројекти са 3,000 КМ.

Детаљније информације можете пронаћи у рубрици Јавни позиви.